تحلیل بورس و بررسی سهام - کلیه تحلیل ها و مطالب این سایت تنها نظر شخصی نویسنده آن است و نباید مبنای خرید و فروش شما قرار بگیرد.

تیم مشاور سرمایه‌گذاری اماکو مطالب 1,285

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ابن سینا مدبر با همکاری سایت بورسینس و با مجوز رسمی از سازمان بورس اقدام به تحلیل و مشاوره در خصوص سهام شرکت‌های بورسی می‌نماید. تمامی تحلیل‌ها بر پایه مفروضات فعلی بازار می‌باشد و بدیهیست تغییرات بنیادین در بازار و یا جرح و تعدیل در فاکتورهای تاثیرگذار بر بازار می‌تواند شرایط تحلیل را متفاوت‌تر از گذشته نماید. گروه بورسینس و اماکو در قبال سود و زیان کاربران چه از نظر شرعی و چه قانونی هیچگونه مسئولیتی ندارند.

سایت بورسینس با مجوز رسمی از سازمان بورس اقدام به تحلیل و مشاوره در خصوص خریدوفروش سهام شرکت‌های بورسی می‌نماید. گروه بورسینس و اماکو در قبال سود و زیان کاربران چه از نظر شرعی و چه قانونی هیچگونه مسئولیتی ندارند.