روزشمار بازار بورس در هفته‌ای که گذشت

شجاع‌الدین جهاندیده
شجاع‌الدین جهاندیده
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Twitter
اخبار بورس

بازار ابتداي هفته را با رشد آغاز كرد. البته اين رشد از خبرهاي روزهاي قبل تغذيه كرد از افزايش سرمايه شپنا و تجارت ناشي مي شد سپس به سراغ خبرهاي خوب همين امروز رفت كه افزايش سرمايه ايران خودرو جز ان بود . رونق نسبي معاملات و برگشت مجدد پول ، افزايش نرخ دلار و خبرهاي خوب براي بازار از سوي مجمع پارسان نيز مزيد بر علت شد. البته بلوك بازي در بازار نيز به خصوص براي فارس فردا جالب توجه است. البته خيلي طولي نكشيد و بازار منفي شد.

هر كس يك بهانه مي اورد . يكي جنگ كريمه و اوكراين ، ديگري عدم بلوك فارس، برخي بازگشايي پتروشيمي ها و نبود پول ، برخي ديگر قانون جديد و هر كس خلاصه عاملي براي ريزش بازار را نام مي برد اما به نظر ميرسد مهم ترين عاملي كه بتوان به ان تكيه كرد و عاملي براي ريزش بازار باشد جو اخر اسفندي است كه در جريان بوده . اين موضوع را دست كم نگيريد . به نظر اين بحث بسيار جدي دنبال شده است كه فرايند نقد كردن برخي افراد در بازار به شدت دنبال مي شود و همين موضع است كه ذهن بازار را تسخير كرده است . اين مسائل باعث شد روز دوشنبه بسيار سخت بگذرد .

بازار دوشنبه سياهي را داشت كه شايد براي اولين بار بود كه در رفتار بازار و شاخص دوست ها رها شدن و ازادشدن ديده مي شد . ديگر ملاحظات براي جلوگيري از افت بازار كارگر نبوده و بازار رها شد تا بريزد !

از سوي ديگر ضعف خريد در بازار به چشم مي خورد. برخي حقوقي ها نقدينگي ندارند و برخي ديگر نالانند كه با ابهامات موجود نمي توان خريد كرد . برخي نيز ترجيح مي دهند سال مالي به پايان برسد و براي دوره بعد خريد كنند .

در همان روزها نيز تاكيد داشتيم . بازار براي رشد بايد دو رويداد را در دل خود تجربه كند .

اول كاهش بستر فروش است . بخشي ازاين با نزديك تر شدن به پايان سال بهبود پيدامي كند و بخشي از ان هم با اعتماد سازي بين سهامداران . بورس بايد كاري كند سهامداران با بازار اشتي كنند و چند روز مداوم مثبت بودن و رشد حجم معاملات اولين نشانه هاي ان است .

رويداد بعد رسيدن شوك هاي خبري خوب است . شوك هايي كه بتواند خيال بازار را از يك چيز راحت كند و ان تداوم سود اوري شركت هاي بزرگ و خروج اقتصاد ايران از ركود است كه بي شك وقتي چشم انداز روشن باشد و ساير بازارها نيز در ركود قرار داشته باشند سرمايه ها همچون ابي روان كم كم به سمت اين بازار كشيده مي شوند . اين موضوع است كه بايد ذهن فعلان بازار را اسوده كند .

اما فضا كم كم از روز سه شنبه تغيير كرد . سه شنبه ، بازار پر خبري را داشتيم . ديگر بورس هر چه در چنته داشت رو كرده بود تا بازار را مثبت كند و در واقع زور اخر خود را براي مثبت كردن بازار بزند . از سوي ديگر هر خبر منفي كه در دل ان بود سعي كرد بيرون بريزد كه بازگشايي پتروشيمي ها با صفوف فروش ناشي از همين امر بود . باز كردن اعتبارها و محدود كردن فروش يعني اين كه غول عرضه را چشم و دست بسته به ميدان نبردي بفرستيم كه مدام به مبارزه كننده ها اضافه مي شود . جالب اين است كه هنوز هم نتوانستيم غول عرضه را مغلوب كنيم .

اما امروز با روزهاي قبل فرق داشت چند اتفاق مثبت در بازار امروز رخ داد كه ما را اميدوار كرده بود . بازار به خوبي پي برده كه واقعاً منفي برخي سهم ها جذاب است و اقدام به خريد مي كرد حتي صفوف خريد برخي سهم ها را داشتيم . از سوي ديگر تلاش بسياري مي شد كه منفي ها جمع و جور شوند و حتي پتروشيمي ها نيز صف فروش انها يا جمع شد يا بقاياي ضعيفي را داشت .

اتفاق خوبي كه بازار با ان مواجه است اين بوده كه ديگر خبر منفي خاصي نيست كه بازار بخواهد ان را لحاظ نكرده باشد البته بازگشايي چند سهم ديگر نظير مپنا و پارسان نيز در اين وضعيت مي تواند موثر باشد اما تقريباً 95% خبرها و عواملي كه مي توانست منفي كننده بازار باشد امده و رفته.

در نهايت اين روز چهارشنبه بود كه همه خبرهاي خوب تكميل شد و وضعيت مثبتي را شاهد بوديم .

براي اولين بار بود كه بازار از ته دل خنديد . لبخندي كه از سر رضايت بود و نشان مي داد كه كم كم بازار از اب و گل منفي هم در مي اي و فرايند اشتي سهامداران با بازار طي مي شود .

تفاوت مثبت شدن بازار امروز اين بود كه امروز همه در يك چيز تقريباً متحد فكر مي كردند و ان هم اين كه قيمت ها جذاب شده و افت بيشتر بعيد است اين موضع خود باعث شد تا حجم ارزش معاملات بازار رشد كند و هم اكثر بازار مثبت و صف خريد باشد .

چند نكته ديگر نيز وجود دارد و اين كه تكنيكاليست ها نيز برايشان الارم هايي صادر شده كه شاخص به نقاط اخر اصلاح خود رسيده و در حال رشد خواهد بود . امروز رشد ارزش معاملات بازار نيز خود تايئدي بر تغيير روند بود كه نشانه مهمي براي تكنيكاليست ها نيز به شمار مي رود .

در بازار اين هفته شاهد سیگنال مثبت از سوی بانکها پس از مجوز افزایش سرمایه بانک تجارت بودیم البته گزارشات پیشبینی سود سال 93 بانکیها نیز هنوز در راه بوده و در صورت مثبت بودن میتوان به تداو این روند خوشبین بود.

انتشار مجوز افزایش سرمایه فراتر از انتظار بانک تجارت و خبرهای مثبت از رشد سوداوری سال 92 و 93 این بانک باعث روند صعودی خوبی در این سهم بانکی شده است این سهم اهداف قیمتی 380و 400 تومانی را پیش رو دارد به نظر میرسد شرکت در افزایش سرمایه این بانک با دید 6 ماهه سوداور باشد. بالاخره اين بانك مجور افزايش سرمايه را رو كرد و به مجمع مي رود . مجمع اين شركت 20 اسفند است و چند روزي بيشتر مهمان بازار ما نيست .

بانک ملت که بر ارزنده بودنش تاکید داشتیم با صف خرید سنگینی و میلیونی همراه شد به طوری که حتی عرضه های سنگین نیز نتوانست این سهم را متعادل نماید بانک ملت با پی بر ای بسیار نازل 5 در حالی که سودسال اینده اش نیز 10 درصد بالاتر میباشد و پتانسیلهای بنیادی خوبی هم برای سال 93 دارد باید حداقل قیمتش240-250 تومان باشد

شایعه ارسال درخواست افزایش سرمایه 500 درصدی پست بانک به سازمان بورس باعث شده تا این سهم جنجالی این روزها با صف خرید سنگین و رشد قیمتی به کار خود ادامه دهد .

اعلام سود 15 تومانی برای سال 93 در بانک صادرات باعث تشکیل صف خرید سنگین در این سهم شد وبصادری که قابلیت تعدیل مثبت سود سال 92 خود را هم خواهد داشت . در بانك صادرات شايعاتي در بازار پيچيده كه نيروگاه قائم اين بانك اين بار و پيش از سال معامله شده و سود شركت را تحت تاثير قرار مي دهد . بايد منتظر تحولات اين خبر بود . مجمع غدير نيز در پيش است . به نظر هم براي نوسان بين 1020 و 1100 و هم براي نگهداري ميان مدت و بلند مدت مناسب است .

بانک پارسیان که این روزها در قیمتهای 380-420 تومانی در نوسان میباشد باز هم به قیمتهای بالای 400 تومان بازگشت پارسیانی که پتانسیل تعدیل مثبت سودسال 92 خود را داشته تنها مشکلش عدم توانایی عبور از مقاومت 420 تومانی میباشد .

در اين گروه وسينا نيز خبرهاي خاص خود را دارد . بازهم در بازار شايعه شده اين شركت در سال 93 قصد فروش ساختمان شهرك غرب خود را دارد تا از ان براي افزايش سرمايه استفاده كند .البته شنيده مي شود وسينا فروش نيروگاه قم و سهم خود دراين نيروگاه را در نظر دارد . در اين گروه البته روي پاسارگاد نيز مي توان حساب ويژه اي باز كرد .

توقف نماد ایران خودرو به منظور اعلام سود سال 93 که گفته میشود در سطوح خوبی نیز خواهد بود کافی بود تا جو مثبت و رونق معاملات به اردوی خودروییها بازگردد . گفته مي شود خودرو 99 و يك روايت ديگر 110 ريال سود اعلام مي كند . خودروییهایی که شنیده میشود با افزایش برخي هزينه ها درخواست افزایش نرخ 10 درصدی محصولات خود را برای سال 93 را داده اند.

گروه بهمن دراستانه قیمتهای 220 تومانی قرار گرفته است خبهمنی که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی سودسال 93 را داشته و با توجه به سرمایه گذاریهای انجام داده در شرکتهای بورسی رشد و رونق بازار سرمایه میتواند کمک بزرگی به رشد قیمتیش نماید.

در ابتداي هفته اعلام سود 11 ریالی برای سال 93 در سایپا باعث بازگشایی سهم با رشد قیمتی 4 درصدی شده سایپایی که فعلا پیشبینی میشود در سوطح قیمتی 180-200 تومان در نوسان باشد . اما در اين سهم نكاتي وجود دارد كه در خپارس و گزارش ان نيز روشن بود . در خساپا نيز سود تعديل خوبي داشت و از زيان 435 ريالي به سود 11 ريالي رسيده است و. شرايط سايپا كمي قابل قبول تر است و مي توان قبول كرد كه رشد توليد و فروش ان با كمك ليزينگي ها بهتر شود .

تولیدات جدید در پارس خودرو برای سال 93 و پیشبینی جهش تولید و فروش برای سال 93 باعث شد تا پارس خودرو با رشد قیمتی 7 درصدی مواجه شود . خپارسی که بودجه سال 93 را با خوشبینی منتشر کرده است. گزارش خپارس نيز جالب بود كه با زيان 1377 ريالي در سال 92 شركت سود خود را در سال 93 مبلغ 52 ريال اعلام كرده است . رسيدن به سود عملياتي چيزي بود كه واقعاً خوشبينانه ترين افراد نيز به ان فكر نمي كردند . البته به لطف فروش 4برابري حاصل شده است . دوست داريم اين گزارش ها را قبول كنيم ولي اين شركت ها سابقه خوبي ندارند . همين خپارس از سود 10 توماني آغاز و به زيان 1400 ريالي ختم شده است . البته سال 93 با 92 متفاوت است . اما به هر حال با توجه به گزارش مثبت سهم مي تواند كمي رشد كند اما وزن چنداني به اين گزارش نمي توان داد.

ونيكي نيز پس از مدت ها به سراغ افزايش سرمايه رفته است . افزايش سرمايه اين شركت 100% و از محل انباشته است كه به نظر خبربسيار خوبي است . براي افراد صبور ونيكي يكي از بهترين شركت هاست به خصوص يا اين افزايش سرمايه . در هر صورت او نيز به زودي به مجمع مي رود. تقسيم سود بدي نبايد داشته باشد . ونيكي زماني به شاخص بورس معروف بود و همه شركت ها را داشت .

و اما خارزم كه به نظر كمي در اين مدت بدشانسي هم اورده است اما با خبر اين كه در ماه گشته بيش از 7 ميليارد تومان از محل فروش سرمايه گذار يها درامد داشته است مي تواند به سهم كمك ويژه و شاياني كند .

عروس تازه وارد بازار یعنی تولید برق عسلویه مهمان صف خرید سنگینی بود با توجه به پتانسیلهای بنیادی نظیر ایجاد واحد سیکل ترکیبی در این شرکت و افزایش سرمایه های سنگین و افزایش نرخ برق این سهم خواهان زیادی در بازار داشته و به نظر میرسد تا قیمتهای 1500 تومان با رشد قیمتی همراه شود

اين هفته فولاژ منفي باز شد . گزارش شركت براي سال 93 به هيچ وجه جالب نبود و باعث افت 12% قيمت سهم شد . اما كمي هم اين گزارش غير طبيعي و محافظه كارانه گرفته شده است . سود سال 92 اين شركت در حالي 448 ريال است كه در سال 93 اين عدد به 287 ريال رسيده است . شركت هزينه ها را فوق دست بالا در نظر گرفته است . شركت در حالي كه فروش خود را 15% كم كرده و توليد را كاهش داده همان مواد اوليه را و حتي بيشتر در نظر گرفته است . در كنار اين سهم گروه فولاد به دليلي ترس از هدفمندي عزا گرفته است .

اما بورس كالا عروسي است ! در هفته گذشته و به خصوص چهارشنبه در بورس كالا غوغايي به پا بود . فخوز و ذوب توفان كردند و محصولات انها با تقاضاي چند برابري مواجه بود . از فخوز آغاز مي كنيم كه 124 ميليارد تومان فروش محصول داشت . از سوي ديگر 102 هزار تن تقاضا و تنها 88 هزار تن معامله صورت گرفته و قيمت ها نيز كه در 1400 و حتي زير 1400 رسيده بود بارديگر به 1520 رسيد . درست كمي ان طرف تر ذوب است كه روز چهارشنبه 220 هزار تن تقاضا !! وارد سامانه معاملات براي محصولات ذوب شده و در نهايت 120 هزار تن معامله صورت گرفت . رشد قيمت جهاني ، رونق نسبي حوزه ساخت و ساز ، اغاز فصل ساخت ، ترس از هدفمندي و رشد قيمت ها عاملي براي اين موضوع بوده است .

در مورد فراوري صحبت كرديم كه قيمتش حداقل شده بود حالا مي بينيم كه صف خريد شد . باما نيز مي تواند در منفي امروز اين شرايط را تجربه كند . البته اگر بلند مدت تر فكر مي كنيد دو شركت فولاژ و فاسمين در قيمت هاي منفي براي خريد و نگهداري گزينه هاي بدي نيستند. فكر مي كنم كساني كه در مجمع با فاسمين همراه شدند برندگان بازار مثبت ان مقطع باشند .

گزارش ذوب جالب بودكه نشان مي دهد مي تواند با كاهش برخي هزينه ها و رشد فروش شرايط خوبي را داشته باشد به نظر در گزارش ذوب در طول وره اين كاهش هزينه هاست كه تعديل را براي شركت به ارمغان مي اورد اما در طول سال بعد اگر ذوب به سود 800 ريالي هم برسد نبايد تعجب كرد . گزارش هر دو بسيار محافظه كارانه و شرايط براي رشد انها به طور جدي فراهم است .

اما گروه دارو نيز امروز پر عرضه بود . دپارس نيز سود هر سهم سال 93 را اعلام كرد . اين شركت بر خلاف ساير دارويي ها به دليل رشد بهاي تمام شده سود سال 93 خود را با 12% كاهش پيش بيني كرده است . اين شركت سود هر سهم خود را 4869 ريال اعلام كرده است كه به نظر احتمال افت سهم تا 36000 ريال منطقي و مي تواند محقق شود .

در نماد تيپيكو سهم زير 7000 ريال فرصت خريد است و به زودي و به طور كلي سهم محدوده 7000 را نيز ترك مي كند و و وارد فاز جديدي مي شود . در نماد رازك زمزمه هايي از افزايش سود اين شركت شنيده مي شود .

از والبر خبرهايي به گوش ميرسد كه شناسايي سود سنگين براي سال 93 مي تواند داشته باشد كه برخي حتي از 1700 و 1800 ريال صحبت مي كنند.

شايعه شده عرضه كي بي سي و والبر بسيار جدي شده و ممكن است اوايل هفته بعد در بازار عملي شود .

فارس در چند وقت اخير منفي بود و در جا زده است . هر چند شايعه از امار رشد صادرات برخي زير مجموعه ها شنيده مي شود . امار صادرات 2 ماه اخير پروپان و بوتان حاكي از ان است كه در 2 ماه گذشته 200 ميليون دلار بوتان و 500 ميليون دلار پروپان صادرات صورت گرفته است ! عدد عجيبي است كه البته در پتروشيمي پارس بوده و به فارس منتقل مي شود . واكنش شركت در عدم خريد بلوك بايد كاهشي باشد و قيمت سهم كم شود . اگر به هر دليلي فارس در قيمت هاي زير 15000 ريال قرار گرفت يكي از گزينه هاي تاپ براي خريد است .

از نکات جالب بازار هلدینگها در اين هفته علی رغم تعدیل مثبت سنگین وبانک بازگشایی منفی این سهم با افت قیمتی بیش از 8 درصدی بودیم . اين سهم سود سال 92 را با كمك رشد سود شازند از 880 ريال به 1257 ريال رسانده است و براي سود سال 93 نيز مبلغ 1307 ريال سود اعلام كرده است كه رشد سود بترانس و وسیناو برخي هلدينگك هاي زير مجموعه در سهم مشهود است . اگر بخواهيم با سود بسنجيم واقعاً وبانك بايد بالاي 8000 ريال بود اما كسي وبانك را با سودش نمي سنجد سهم امروز در 6250 و 6300 دست و پا ميزد و به نظر قيمت ها كف او باشد.

نفت و گاز پارسیان سرانجام بازگشایی شد پارسانی که مجمع خوبی برگزار کرده و سود خوبی نیز تقسیم کرد به نظر میرسد افت قیمتی 11 درصدی و قیمتهای 940 تومانی فرصت خوبی برای خرید پارسان با دید میان مدت باشد خرید سهام پتروشیمی پارس توسط غدیر و انتقال سهام به پارسان میتواند این سهم را متحول نماید. دقت كنيد در برخي برنامه هاي خاص از احتمال تحقق سود 3000 ميليارد توماني و تقسيم ان براي سال 93 پارسان خبر مي دهند . اين موارد را در محاسبات خود لحاظ كنيد .

هلدینگ پتروشیمی قدر بازار یعنی غدیر با حجم معاملات بسیار بالا سعی داشت تا صف فروش خود را جمع اوری نماید غدیری که احتمالا اين هفته دل به تعادل داده و متعادل شد خرید بلوک پتروشیمی پارس سرنوشت سهم راتغییر خواهد داد.

در گروه ساختمان جو مثبت بود اما عزيزان دقت كنيد با وجود اين كه برخي از انها پي به اي خوبي دارند اما جو نوساني برخي از انها مانع از اقبال بنيادي كارها به گروه شده و كمي بايد از ان فاصله گرفت .

در بيمه اي ها نيز مراقب باشيد كه ممكن است اعلام نرخ ديه طي هفته بعد شوك بالايي به اين گروه وارد كند .

در اين هفته در فشار سنگين روي بازار همراه اول مثبت و يا حداقل تغييري نداشت. در برخي روزها كه ما مي نوشتيم همراه اول بهتر از مخابرات است دليل اين بود كه هم سهم سفت و قرص تر است و هم قابليت رشد و سود آوري او قوي تر . اين شركت در كمتر از 2 ماه ديگر در چنين روزهايي مجمع خود را برگزار مي كند و قصد تقسيم 1000 تومان را در مجمع دارد و فرداي مجمع سود را مي دهد . برفرض در ريزش احتمالي سهم در 58000 ريال نيز قرار گرفت . با فرض خريد در اين قيمت و سود 1000 توماني سهم پس از مجمع در قيمت هاي 48000 ريال است يعني پي به اي زير 4! به نظر حداقل در اين شرايط و فضا اين سهم در قيمت هاي ياد شده تقريباً بون هيچ گونه ريسكي است . قيمت هاي 58000 ريال براي اين سهم جالب و جذاب است .

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

نام شرکتویژگی‌هاامتیاز
کارگزاری آگاه
  • باشگاه مشتریان با جایزه
  • نرم‌افزار معاملاتی پیشرفته
  • دریافت اعتبار معاملاتی
  • خرید آنلاین صندوق‌ سرمایه‌گذاری
  • ثبت‌نام آنلاین برای کد بورسی
ثبت نام در بورس

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

نام خدماتویژگی‌ها
دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال
  • دوره‌های حضوری + غیرحضوری
  • شناخته‌شده‌ترین اساتید
  • در سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته
  • ارائه مدرک معتبر گذراندن دوره

به اشتراک بگذارید:

Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
شجاع‌الدین جهاندیده

شجاع‌الدین جهاندیده

در بورسینس با مقالات آموزشی، دوره‌های آنلاین و کتاب‌ها و... به شما کمک می‌کنیم درآمد بیشتری داشته باشید و سود بیشتری از سرمایه‌گذاری کسب کنید. *** در توئیتر فالو کنید: https://twitter.com/jahandide
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عناوین مطلب