انتشار پیش بینی درآمد هر سهم سال 93 شبندر

پیروز
پیروز
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Twitter
اخبار شرکت های بورسی

به گزارش بورسینس به نقل از کدال :

 به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت پالايش نفت بندرعباس ( شبندر ) طی نامه شماره مورخ 1392/12/14 پیش بینی حسابرسی شده درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1393/12/29 با سرمایه 13,800,000 میلیون ریال مبلغ 2,187 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1393/12/29(حسابرسی شده) نسبت به اطلاعیه قبلی :

مفروضات بودجه عبارتند از:

الف)افزايش نرخ فروش فراورده ها ،به دليل افزايش نرخ ارز از مبلغ 24،754 ريال به مبلغ 26,500 ريال به ازاء هر دلار و بر اساس معادل ميانگين نرخ بين المللي در 18 ماه منتهي به آذر ماه 1392 ،اعلامي از سوي شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي پيش بيني گرديده است.

ب)نرخ خريد نفت خام و ميعانات گازي در پيش بيني سال مالي 1393،بر اساس ميانگين نه ماهه ي منتهي به پايان آذر 1392<<نشريه ي پلاتز>> و 98 دلار به ازاء هر بشکه براي نفت خام و 94 دلار براي ميعانات گازي در نظر گرفته شده است.

ج)با توجه به پوشش کامل هزينه حمل نفت خام و ميعانات گازي در پيوست هاي قانون بودجه سال 1392 کل کشور و فرض چنين موضوعي براي سال 1393،<<هزينه حمل>> و <<بازيافت هزينه حمل>> برابر فرض شده اند و کل هزينه هاي حمل به مبلغ 2،480،492،778،000 ريال بازيافت مي گردد.

د)معادل 31%از هزينه هاي عمومي،اداري وتشکيلاتي،کارمزدصادرات(معادل2%فروش صادراتي،ارزي و بنگرينگ)است.

ه)با توجه به فروش نفتا به شرکت هاي پالايش نفت اصفهان،تبريز،و تهران در شش ماه دوم سال 1392 و همچنين عقد قرارداد فروش نفتا با <<شرکت پالايش نفت اصفهان>>براي سال 1393 از يک سو،و پيش بيني کاهش صادرات نفت کوره به دليل افزايش پيش بيني توليد<<لوبکات>> ،<<وکيوم باتوم>> و <<آيزوريسايکل>> از سوي ديگر ،هزينه هاي جانبي صادرات از 57%<<هزينه هاي اداري،عمومي و فروش>> به 31%کاهش خواهد يافت.

و)براساس اطلاعات ارسالي شرکت،هيئت مديره تصميم دارد 50% سود خالص راجهت تقسيم بين صاحبان سهام به مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي93 پيشنهاد نمايد.

ز)شاخص کيفيت در محاسبات لحاظ نشده ودر صورت محاسبه درآمد حاصل از فروش فرآورده هاي اصلي و هزينه نفت خام دريافتي بر اساس کيفيت،نرخ نفت خام  از 98 به 95.55 دلار در هر بشکه کاهش و سود خالص،به 2.244 ريال افزايش خواهد يافت.

 

سایر اطلاعات:
 1-شرکت پيش بيني سود هر سهم سال مالي 93 را با سرمايه 000ر800ر13 ميليون ريال، در تاريخ 30/11/92 مبلغ 180ر2 ريال و مطابق اطلاعات پيوست(حسابرسي شده) مبلغ 187ر2 ريال اعلام نموده است.

2- مطابق اطلاعات دريافتي از شرکت، مفروضات پيش بيني سال مالي 93 عمدتاً شامل موارد زير است:
الف) نرخ تسعير ارز به ازاي هر دلار مبلغ 500ر26 ريال مي باشد.
ب) نرخ دلاري فروش فرآورده هاي نفتي سال 93 بر اساس معادل ميانگين نرخ بين المللي در 18 ماه منتهي به آذر ماه 1392، اعلامي از سوي شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي پيش بيني گرديده است.
ج)نرخ خريد نفت خام و ميعانات گازي در پيش بيني سال مالي 1393، بر اساس ميانگين نه ماهه ي منتهي به پايان آذر1392<<نشريه Platts>> ، به ازاء هر بشکه 98 دلار براي نفت خام و 94 دلار براي ميعانات گازي پس از کسر 5 درصد تخفيف در نظر گرفته شده است.
د) هزينه حمل نفت خام درسال 1393 به مبلغ 480ر2 ميليارد ريال شناسائي و تماما بازيافت گرديده است.
ه) شرکت معادل 92 درصد از هزينه هاي انتقال، توزيع و فروش مندرج در هزينه هاي اداري عمومي و فروش را براي سال مالي 93 بازيافت نموده است. لازم به توضيح است، معادل 77 درصد اين هزينه ها در سال مالي 92 بازيافت گرديده است که شرکت در توضيح دليل افزايش درصد بازيافت در سال مالي 93، کاهش فروش صادراتي در اين سال اعلام نموده است. لذا معادل 31%از هزينه هاي عمومي،اداري وتشکيلاتي،کارمزدصادرات و هزينه هاي انتقال، توزيع و فروش(معادل2%فروش صادراتي) مي باشد.
و)مضافا شرکت پيش بيني نموده است فروش صادراتي از حدود 12 درصد در سال مالي 92 به 4 درصد در سال مالي 93 کاهش يابد.
ن)شايان ذکر است، شرکت اعلام نموده است شاخص کيفيت در محاسبات لحاظ نشده و در صورت محاسبه درآمد حاصل از فروش فرآورده هاي اصلي و هزينه نفت خام دريافتي بر اساس کيفيت، نرخ نفت خام از 98 به 95.55 دلار در هر بشکه کاهش و سود خالص به 2.296 ريال افزايش خواهد يافت.
و) هزينه استهلاک (منعکس در سرفصل هزينه هاي سربار توليد) معادل مبلغ 518ر1 ميليارد ريال (سال قبل مبلغ 406ر1 ميليارد ريال) مي باشد.
ز) مبلغ 000ر1 ميليارد ريال هزينه مالي به دليل پيش بيني دريافت افزايش تسهيلات بانکي مي باشد.

ضمنا فايل الکترونيکي اطلاعات مالي آتي پيش بيني سود سال 93 به عنوان ضمائم در سامانه قابل دسترس مي باشد.

3- ازجمله بندهاي با اهميت در گزارش حسابرس مستقل عبارتند از:

الف) مطابق بند 2 گزارش حسابرس مستقل، نرخ خريد نفت خام و ميعانات گازي، براساس نرخ ميانگين نفت خام منتشره در نشريه Platts در نه ماه ابتداي سال 1392 (نفت خام 98 دلار، ميعانات 94 دلار) مي‌باشد. فرض مذکور مغاير با رويه مورد عمل شرکت در خصوص استفاده از نرخهاي اعلام شده توسط شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي مي‌باشد. علت تغيير رويه اعتراض شرکت به نرخهاي اعلام شده از سوي شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، عدم پذيرش و استرداد اعلاميه‌هاي فروش شرکت ياد شده جهت تعديل و کاهش نرخهاي فروش (نفت سبک و سنگين) بوده است. بررسيهاي به عمل آمده حاکي است در صورت استفاده از نرخهاي شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، بهاي کل خريد نفت خام و ميعانات گازي شرکت مبلغ 075ر5 ميليارد ريال افزايش و سود عملياتي آن مبلغ 973ر4 ميليارد ريال کاهش مي‌يابد.
ب)مطابق بند 7 گزارش حسابرس مستقل، صورت سود و زيان پيش‌بيني شده مشتمل بر مبلغ 000ر1 ميليارد ريال هزينه‌هاي مالي مي‌باشد که براساس مصوبه هيئت مديره جهت تامين سرمايه در گردش و بازپرداخت بدهيها برآورد و لحاظ شده است. اطلاعات لازم در خصوص ميزان اصل تسهيلات مذکور و آثار جريانات نقدي (اخذ اصل تسهيلات و استرداد اصل و کارمزد) آن براي سال آتي ارائه نشده است. مضافاً فرض شرکت عدم تامين نقدينگي لازم از محل فعاليتهاي عملياتي مي‌باشد.

4-پيش بيني عملکرد سال مالي 93 در مقايسه با پيش بيني عملکرد سال مالي قبل فروش 4 درصد افزايش، بهاي تمام شده کالاي فروش رفته 5 درصد افزايش، سود عملياتي 3 درصد کاهش و سود خالص 4 درصد کاهش نشان مي دهد. شايان ذکر است که شرکت دليل عمده تغييرات سود و زيان را افزايش نرخ تسعير ارز (از مبلغ 500ر24 ريال به 500ر26 ريال به ازاي هر دلار) اعلام نموده است.

5-شرکت اولين پيش بيني سود هرسهم سال مالي 92 را در تاريخ 15/12/91 مبلغ 488 ريال و در تاريخ هاي 09/02/92 و 16/02/92 به مبلغ 603 ريال، در تاريخ 19/04/92(حسابرسي شده) مبلغ 238ر2 ريال (با در نظر گرفتن نرخ تسعير ارز به ازاي هر دلار 500ر24 ريال و حذف سهم صندوق توسعه ملي-با ارائه اظهارنظر”عدم اظهارنظر” حسابرس و بازرس قانوني)، در تاريخ 30/05/92 (حسابرسي شده) مبلغ 266ر2 ريال (با در نظر گرفتن نرخ تسعير ارز به ازاي هر دلار 734ر24ريال و حذف سهم صندوق توسعه ملي-با ارائه اظهارنظر”مشروط”حسابرس و بازرس قانوني) و در تاريخ هاي 07/09/92 (پيش بيني درامد هر سهم بر اساس اطلاعات 6 ماهه حسابرسي شده)، 30/11/92 و مطابق اطلاعات پيوست مبلغ 280ر2 ريال اعلام نموده است.

شايان ذکر است، شرکت طي نامه شماره 101637 مورخ 07/11/92 اعلام نموده است که با وجود عدم شفافيت در نرخ نفت خام و ميعانات گازي و عدم پذيرش اعلاميه هاي واصله از شرکت ملي پالايش و پخش و عودت اعلاميه هاي مذکور و.. قادر به تهيه وارائه صورت هاي مالي عملکرد واقعي 9 ماهه منتهي به 30/09/92 و پيش بيني سال مالي 92 براساس عملکرد 9 ماهه نمي باشد.

6-مطابق اعلام شرکت، هيئت‌مديره در نظر دارد تقسيم 50 درصد از سود عملکرد سال مالي 93 را بين سهامداران، به مجمع عمومي عادي ساليانه پيشنهاد نمايد.

7-مطابق اطلاعات دريافتي، پيش بيني خالص درآمد (هزينه) هاي متفرقه شبندر براي سال مالي 93 به مبلغ 222ر1 ميليارد ريال (معادل 4 درصد سود خالص) عمدتا مربوط به درآمد دريافت بهاي آب و برق مصرفي از شرکت هاي هم جوار و ضبط ضمانت نامه اعلام شده است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

نام شرکتویژگی‌هاامتیاز
کارگزاری آگاه
  • باشگاه مشتریان با جایزه
  • نرم‌افزار معاملاتی پیشرفته
  • دریافت اعتبار معاملاتی
  • خرید آنلاین صندوق‌ سرمایه‌گذاری
  • ثبت‌نام آنلاین برای کد بورسی
ثبت نام در بورس

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

نام خدماتویژگی‌ها
دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال
  • دوره‌های حضوری + غیرحضوری
  • شناخته‌شده‌ترین اساتید
  • در سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته
  • ارائه مدرک معتبر گذراندن دوره

سایر مطالب: شبندر

به اشتراک بگذارید:

Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
پیروز

پیروز

سلام. درج پیشبینی مسابقات پلکان و گزارش های کدال در سایت بورسینس به عهده بنده است. لطفا نظرات خود را در رابطه با مطالب انتشاری در بخش دیدگاه بیان کنید.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عناوین مطلب