افزایش 11 درصدی سود در گزارش پیشبینی 93 ستران

پیروز
پیروز
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Twitter
اخبار شرکت های بورسی

به گزارش بورسینس به نقل از کدال :

به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سيمان تهران طی نامه شماره مورخ 1392/12/20 پیش بینی حسابرسی شده درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1393/12/29 با سرمایه 1,750,000 میلیون ریال مبلغ 990 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

 

دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1393/12/29(حسابرسی شده) نسبت به اطلاعیه قبلی :

افزايش فروش نسبت به دوره قبل به دليل افزايش 451.000 تن فروش محصول و نيز افزايش 20 درصدي نرخ فروش در پيش بيني از ابتداي سال 1393 ميباشد
افزايش بهاي تمام شده عمدتا به علت پيش بيني افزايش بهاي استخراج و خريد مواد اوليه ، حقوق و دستمزد  و کرايه حمل مازوت ، پاکت مصرفي ، هزينه خريد قطعات مصرفي  داخلي ،  مواد  کمکي و همچنين قطعات و لوازم خارجي و همچنين نرخ مازوت و گاز مصرفي ميباشد.
افزايش هزينه هاي اداري و تشکيلاتي به دليل افزايش هزينه هاي حقوق و دستمزد  و نيز انتقال سهم هزينه هاي دواير خدماتي در سال 93 ميباشد
افزايش پيش بيني سود حاصل از سرمايه گذاري در شرکتهاي فرعي به دليل افزايش سود شرکت سيمان هگمتان ، شرکت ايلام و شرکت پريفاب در سال1393مي باشد که  درصد سود تقسيمي بر اساس مفروضات هولدينگ (سيمان تهران) 90 درصد سود خالص محاسبه گرديده است .
افزايش هزينه هاي مالي باتوجه به افزايش دريافت تسهيلات بانکي ميباشد . و همچنين تاثير بدهي ارزي شرکت سيمان تهران بابت تفاوت نرخ ارز مبادلاتي ونرخ مرجع  با رعايت استاندارد شماره 16 حسابداري در حسابها منظور گرديده است .
سود هر سهم شرکت سيمان تهران با توجه به مصوبه مجمع فوق العاده  در تاريخ 23/10/1392 با تعداد 1.750ميليون سهم  تقسيم گرديده است .

 

دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1392/12/29 (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی :

 

افزايش فروش نسبت به دوره قبل  به دليل افزايش نرخ فروش محصولات از اواخر ارديبهشت ماه سال 92  ميباشد  . افزايش بهاي تمام شده عمدتا به علت پيش بيني افزايش بهاي استخراج و خريد مواد اوليه ، حقوق و دستمزد  و کرايه حمل مازوت ، پاکت مصرفي ، هزينه خريد قطعات مصرفي  داخلي ،  مواد  کمکي و همچنين قطعات و لوازم خارجي به دليل افزايش نرخ ارز و نيز تغيير مصرف مواد اوليه از سنگ آهک و سنگ آهن به خريد محصول نيمه ساخته (کلينکر ) و اثرات ناشي از خريد کلينکر در مصرف سوخت ، برق ، قطعات و مواد کمکي توليد در سال 1392  مي باشد .    افزايش هزينه هاي اداري و تشکيلاتي به دليل افزايش هزينه هاي حقوق و دستمزد  و نيز انتقال سهم هزينه هاي دواير خدماتي در سال 92 ميباشد افزايش پيش بيني سود حاصل از سرمايه گذاري در شرکتهاي فرعي به دليل افزايش سود شرکت سيمان هگمتان ، شرکت ايلام و شرکت پريفاب در سال1392مي باشد که  درصد سود تقسيمي بر اساس مفروضات هولدينگ (سيمان تهران) 90 درصد سود خالص محاسبه گرديده است .افزايش هزينه هاي مالي باتوجه به افزايش دريافت تسهيلات بانکي ميباشد ..ضمنا بدهي ارزي شرکت سيمان تهران با نرخ مبادلاتي و با رعايت استاندارد شماره 16 حسابداري در حسابها منظور گرديده است . در پيش‌بيني سود هر سهم فعلي نسبت به صورت سود و زيان ارائه شده در بيانيه ثبت افزايش سرمايه شرکت سيمان تهران داراي مغايرت ميباشد که بدين وسيله  مبلغ سود هر سهم بيانيه ثبت افزايش سرمايه از مبلغ 782 ريال در سال 1392 به رقم 894 ريال اصلاح ميگردد .

 

سایر اطلاعات:

 شرکت اصلي:
(1) شرکت پيش‌بيني سود هر سهم شرکت اصلي سال مالي منتهي به 30/12/91 را با سرمايه 000ر500ر1 ميليون ريال در تاريخ 30/11/90 مبلغ 372 ريال، در تاريخ هاي 23/12/90 (حسابرسي شده) و 10/05/91 مبلغ 374 ريال، در تاريخ‌هاي 24/07/91، 28/10/91، 14/11/91، 21/11/91 (حسابرسي شده) و 20/12/91 مبلغ 500 ريال و در تاريخ 18/02/92 (مطابق صورت‌هاي مالي حسابرسي نشده) مبلغ 539 ريال اعلام نموده است که مطابق صورتهاي مالي حسابرسي شده مبلغ 539 ريال محقق گرديد.

(2) شرکت پيش بيني سود هر سهم شرکت اصلي را براي سال مالي منتهي به 29/12/92 را با سرمايه 1،500،000 ميليون ريال در تاريخ‌هاي 14/11/91 و 20/12/91 (حسابرسي شده) مبلغ 705 ريال و در تاريخ‌هاي 16/04/92 و 26/04/92 مبلغ 799 ريال، در تاريخ‌ 07/08/92 مبلغ 1،015 ريال، در تاريخ 21/08/92 (حسابرسي شده) مبلغ 1,043 ريال و با سرمايه 1،750،000 ميليون ريال در تاريخ 05/11/92 مبلغ ريال 895 و در تاريخ 30/11/92 و مطابق پيش بيني اخير مبلغ 888 ريال اعلام نموده است.

(3) شرکت اولين پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/93 را با سرمايه 1،750،000 ميليون ريالي در تاريخ 30/11/92 و مطابق پيش بيني اخير 990 ريال اعلام نموده است.

(4) مزيد اطلاع، سياست تقسيم سود نقدي شرکت، 90 درصد سود خالص مي باشد.

(5) مطابق اطلاعات ارسالي شرکت (فايل پيوست)، توجه استفاده کنندگان را به جزئيات مربوط به پيش بيني سوخت مصرفي سال مالي 93 به شرح ذيل جلب مي نمايد:
گاز: 253،260،000 مترمکعب (به ازاي توليد هر تن کلينکر 108 مترمکعب و به نرخ 937 ريال)
مازوت: 108،540،000 ليتر (به ازاي توليد هر تن کلينکر 108 ليتر و به نرخ 1،300 ريال)

(6) توجه استفاده کنندگان محترم را به بند هاي 2 و 3 گزارش حسابرس مستقل جلب مي نمايد.

تلفيقي گروه:
(7) شرکت پيش بيني سود تلفيقي هر سهم سال مالي منتهي به 30/12/91 را با سرمايه 1،500،000 ميليون ريال در تاريخ 30/11/90 مبلغ 386 ريال، در تاريخ‌هاي 23/12/90 (حسابرسي شده) و 10/05/91 مبلغ 388 ريال، در تاريخ‌هاي 28/10/91، 21/11/91 (حسابرسي شده) و 20/12/91 مبلغ 490 ريال و در تاريخ 18/02/92 (مطابق صورت‌هاي مالي حسابرسي نشده) مبلغ 517 ريال اعلام نموده است که مطابق صورت‌هاي مالي حسابرسي شده مبلغ 517 ريال محقق گرديد.

(8) شرکت پيش بيني سود تلفيقي هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/92 را با سرمايه 1،500،000 ميليون ريال در تاريخ 20/12/91 (حسابرسي شده) مبلغ 722 ريال، در تاريخ‌هاي 16/04/92 و 26/04/92 مبلغ 850 ريال، در تاريخ 07/08/92 مبلغ 1،064 ريال، در تاريخ 21/08/92 (حسابرسي شده) مبلغ 1،053 ريال و با سرمايه 1،750،000 در تاريخ 05/11/92 880 ريال، در تاريخ 30/11/92 و مطابق پيش بيني اخير مبلغ 900 ريال اعلام نموده است.

(9) شرکت اولين پيش بيني سود هر سهم تلفيقي سال مالي منتهي به 29/12/93 را با سرمايه 1،750،000 ميليون ريالي در تاريخ 30/11/92 و مطابق پيش بيني اخير 1،156 ريال اعلام نموده است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

نام شرکتویژگی‌هاامتیاز
کارگزاری آگاه
  • باشگاه مشتریان با جایزه
  • نرم‌افزار معاملاتی پیشرفته
  • دریافت اعتبار معاملاتی
  • خرید آنلاین صندوق‌ سرمایه‌گذاری
  • ثبت‌نام آنلاین برای کد بورسی
ثبت نام در بورس

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

نام خدماتویژگی‌ها
دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال
  • دوره‌های حضوری + غیرحضوری
  • شناخته‌شده‌ترین اساتید
  • در سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته
  • ارائه مدرک معتبر گذراندن دوره

سایر مطالب: ستران, سود سال 93 شرکت سيمان تهران

به اشتراک بگذارید:

Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
پیروز

پیروز

سلام. درج پیشبینی مسابقات پلکان و گزارش های کدال در سایت بورسینس به عهده بنده است. لطفا نظرات خود را در رابطه با مطالب انتشاری در بخش دیدگاه بیان کنید.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عناوین مطلب