رفتار سهامداران عمده در معاملات 13 مردادماه

شیرازی
شیرازی
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Twitter

تغییر سهام سهامداران فعال :
1393/5/13

شرکت – سهامدار

1393/5/13

1393/5/12

لابراتوارداروسازي‌  دكترعبيدي‌

 

 


شخص حقيقي

9,270,876

9,248,063

22813

82404

آلومينيوم‌ايران‌

 

 


شركت سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران-سهامي عام-

115,800,000

115,600,000

200000

مس‌ شهيدباهنر

 

 


شخص حقيقي

8,409,880

8,304,610

105270

258778

سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌

 

 


بيمه مركزي ايران-صندوق بازنشستگي

37,806,604

36,968,972

837632

1200000

بانك ملت

 

 


صندوق تامين آتيه كاركنان بانك ملت

1,615,366,076

1,613,395,483

1970593

5817110


شركت گروه مالي ملت-سهام عام-

856,011,915

855,011,915

1000000

1000702

كشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين

 

 


شركت گروه توليدي آرياملل زرين-سهامي خاص-

17,183,232

17,165,329

17903

معدني‌وصنعتي‌چادرملو

 

 


شركت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد-سهامي خاص-

771,401,089

771,333,329

67760

15500

داده‌پردازي‌ايران‌

 

 


شخص حقيقي

15,821,821

14,920,920

900901

داروسازي‌ فارابي‌

 

 


شركت سرمايه گذاري اعتلاءالبرز-سهامي عام-

3,402,471

3,552,471

-150000

-5460

دوده‌ صنعتي‌ پارس‌

 

 


شخص حقيقي

2,465,197

2,162,663

302534

274388

داروسازي‌ اسوه‌

 

 


شخص حقيقي

4,120,550

4,120,000

550

سرمايه گذاري دارويي تامين

 

 


شركت سرمايه گذاري صباتامين-سهامي عام-

423,972,611

423,672,611

300000

190200

فنرسازي‌زر

 

 


شخص حقيقي

3,212,112

3,312,112

-100000


شخص حقيقي

2,047,891

1,570,000

477891

51891

سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌

 

 


شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي نيروهاي مسلح-س

749,245,963

749,045,963

200000

100000

قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌

 

 


شركت سرمايه گذاري سمند-سهامي خاص-

175,140,531

175,040,531

100000

شهد

 

 


شخص حقيقي

3,250,717

3,250,017

700

قند نيشابور

 

 


شخص حقيقي

2,015,263

1,975,939

39324

250

سرمايه گذاري خوارزمي

 

 


شركت سرمايه گذاري تامين آتيه مسكن-سهامي خاص-

352,534,454

408,635,291

-56100837

-10358643

بيمه پارسيان

 

 


شركت صباتامين پارسيان-سهامي خاص-

23,885,500

23,677,176

208324

الكتريك‌ خودرو شرق‌

 

 


شخص حقيقي

4,500,000

4,460,000

40000

ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌

 

 


شركت نوآوران مديريت سبا-سهامي خاص-

49,343,030

49,335,730

7300

ليزينگ‌ايران‌

 

 


شركت سرمايه گذاري صنايع ايران-سهامي عام-

46,585,153

46,555,748

29405

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

 

 


شركت تامين مواداوليه فولادصبانور-سهامي عام-

181,305,732

178,365,733

2939999

90000

معادن‌منگنزايران‌

 

 


شخص حقيقي

4,038,706

4,035,742

2964

4688

ماشين‌سازي‌نيرومحركه‌

 

 


شخص حقيقي

448,842

606,330

-157488

50000


شخص حقيقي

326,505

325,505

1000

460


شخص حقيقي

993,394

800,394

193000

توليدي‌مهرام‌

 

 


شخص حقيقي

2,148,094

2,147,094

1000

نوردوقطعات‌ فولادي‌

 

 


شركت شين كيش سهامي خاص

13,543,158

13,538,158

5000

30000

فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌

 

 


شخص حقيقي

1,106,706

1,138,506

-31800

عمران‌وتوسعه‌فارس‌

 

 


شركت سرمايه گذاري سايه گسترسرمايه-سهامي خاص-

30,400,000

15,200,000

15200000

سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌

 

 


شركت تعاوني م.ك.س.م وزارت بهداشت ودرمان آموزش پ

37,487,882

37,327,882

160000

150000

كشت‌وصنعت‌پياذر

 

 


شركت آذرتوسعه مسكن-سهامي خاص-

2,100,136

2,250,136

-150000

-165000


شركت تجارت كولاك تبريز-سهامي خاص-

2,420,010

2,417,162

2848


شركت عمران عرش پرسا-سهامي خاص-

885,000

883,601

1399

سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

 


شركت گروه سرمايه گذاري بانك مسكن-سهامي عام-

6,115,351

6,015,351

100000

سيمان آرتا اردبيل

 

 


شركت سرمايه گذاري سيمان اسپندار-سهامي خاص-

73,853,072

73,851,472

1600

2561

سخت‌ آژند

 

 


شخص حقيقي

3,739,997

3,547,527

192470

نفت سپاهان

 

 


شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام-

911,254,898

910,863,274

391624

صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌

 

 


شخص حقيقي

1,801,000

1,800,600

400

سيمان‌ شمال‌

 

 


شركت سرمايه گذاري پويا-سهامي خاص-

19,832,810

20,148,940

-316130

صنايع‌ كاشي‌ و سراميك‌ سينا

 

 


بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي

16,125,303

11,662,050

4463253


شركت چيني ايران

56,776,998

41,061,937

15715061


شركت سرمايه گذاري تدبيرگران آتيه ايرانيان-سها

3,729,259

2,667,248

1062011


شركت سرمايه گذاري ملي ايران-سهامي عام-

8,679,026

6,276,796

2402230


شركت نگين ساحل رويال-سهامي خاص-

2,448,502

1,770,792

677710


شركت گسترش پاياصنعت سينا-سهامي خاص-

108,447,264

77,749,050

30698214

سايپاشيشه‌

 

 


شركت توسعه سرمايه گذاري آفتاب مازندران-سهامي ع

1,648,929

1,634,058

14871

سيمان‌خاش‌

 

 


شركت آينده سازان صنعت سيمان-سهامي خاص-

3,494,670

3,494,578

92

ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌

 

 


شركت سرمايه گذاري آتيه تكادو-سهامي خاص-

1,970,144

1,960,144

10000

6500

توليدي‌ كاشي‌ تكسرام‌

 

 


شخص حقيقي

2,052,965

2,022,965

30000

سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌

 

 


شركت سرمايه گذاري اعتضادغدير-سهامي خاص-

40,089,008

40,000,000

89008

كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌

 

 


شخص حقيقي

30,371,336

30,323,704

47632


شخص حقيقي

5,878,495

5,978,495

-100000

-4000

بيمه پاسارگاد

 

 


شركت نسيم تجارت البرز-سهامي خاص-

9,292,102

9,290,102

2000

شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب

 


شخص حقيقي

6,835,000

6,821,500

13500

10000

فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال

 


شخص حقيقي

1,934,578

1,924,578

10000

س. تدبيرگران فارس وخوزستان

 

 


شخص حقيقي

535,480

525,480

10000

بانك گردشگري

 

 


شخص حقيقي

66,099,999

71,099,999

-5000000

-1000000


شركت توسعه اميدبانك گردشگري-سهامي خاص-

149,286,395

132,786,395

16500000

12200000

شركت كي بي سي

 

 


شخص حقيقي

1,331,871

1,389,000

-57129

كشتيراني درياي خزر

 

 


شركت سرمايه گذاري كشتيراني جمهوري اسلامي ايران

65,105,171

64,820,617

284554

284829

كوير  تاير

 

 


شركت سرمايه گذاري اعتضادغدير-سهامي خاص-

11,640,000

11,600,000

40000

نفت ايرانول

 

 


شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري-سهامي

403,591,849

403,521,849

70000

عمران و توسعه شاهد

 

 


شركت سرمايه گذاري شاهد-سهامي عام-

417,995,594

417,975,594

20000

مهندسي صنعتي روان فن آور

 

 


شخص حقيقي

148,352

144,212

4140

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

نام شرکتویژگی‌هاامتیاز
کارگزاری آگاه
  • باشگاه مشتریان با جایزه
  • نرم‌افزار معاملاتی پیشرفته
  • دریافت اعتبار معاملاتی
  • خرید آنلاین صندوق‌ سرمایه‌گذاری
  • ثبت‌نام آنلاین برای کد بورسی
ثبت نام در بورس

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

نام خدماتویژگی‌ها
دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال
  • دوره‌های حضوری + غیرحضوری
  • شناخته‌شده‌ترین اساتید
  • در سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته
  • ارائه مدرک معتبر گذراندن دوره

به اشتراک بگذارید:

Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عناوین مطلب