سقوط بورس در سکوت

شیرازی
شیرازی
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Twitter

این روزها شرایط معاملات سهام در تالار شیشه‌ای چندان مناسب نیست و ادامه ریزش شاخص‌ها، قیمت سهام و ارزش بازار گویای این واقعیت است. این درحالی است که انتظار می‌رفت بعد از برگزاری مجامع شرکت‌ها و در سویی دیگر انتشار گزارش‌های سه ماهه جو مثبت در بازار سهام شکل گیرد اما سهامداران با دامن زدن به معاملات بی‌رونق در بورس اوضاع را در یک حالت سکون نگه داشتند.

برای اینکه بتوانیم ارزیابی دقیقی از آمارهای کمی معاملات بورس در یک ماه گذشته داشته باشیم تازه‌ترین گزارش ادامه آمار و اطلاعات بورس که برای دوره یک ماهه منتهی به 31 مردادماه 93 است و به پارامترهایی همانند ارزش کل بازار P/E صنایع، شاخص‌ها، ارزش، دفعات و حجم کل معاملات، روند معاملات به تفکیک حقیقی و حقوقی، سود صنایع و ارزش بازار، ارزش بازار به تفکیک صنعت و پیش‌بینی سود و زیان خالص به تفکیک صنعتی مرتبط است را به صورت جامع مورد بررسی قرار داده‌ایم که در ادامه به آن می‌پردازیم. بدیهی است که با ارزیابی این اطلاعات سهامداران و فعالان بازار سرمایه می‌توانند استراتژی دقیق‌تری را برای میان‌مدت در تالار شیشه‌ای دنبال کنند.

ارزش بازار

نگاهی به آمار منتشر شده بورس اوراق بهادار تهران نشان می‌دهد که ارزش معاملات این بازار در تیرماه سال‌جاری سه میلیون و 484 هزار و 288 میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با مردادماه که در رقم سه میلیون و 398 هزار و 674 میلیارد ریال قرار داشته است نشان‌دهنده ریزش 85 هزار و 614 میلیارد ریالی معادل 46/2 درصد افت در ارزش کل بورس است.

بازدهی

در سویی دیگر بازدهی این بازار که از دی‌ماه سال گذشته تاکنون بیشتر در روند نزولی حرکت کرده و موجب کاهش سرمایه سهامداران و خروج تعدادی از آنان شده در تیرماه P/E 8/5مرتبه بوده است که با افت 2/0 مرتبه‌ای معادل 41/3 درصد کاهش به رقم 6/5 مرتبه سقوط کرده است.

شاخص‌ها

افزون بر این شاخص کل بورس اوراق و بهادار که نشان‌دهنده دماسنج و نبض بازار سهام است، تیرماه در رقم 74 هزار و 526 واحدی قرار داشت و طی ماه گذشته به رقم 73 هزار و 905 واحدی بازگشت که این تغییر کانال و بازگشت به عقب بورس 621 واحد افت را طی یک ماه به ارمغان آورده است. علاوه بر این شاخص بازار اول هم مانند شاخص کل طی معاملات یک ماه گذشته در روند نزولی قرار داشته است به‌طوری که از رقم 55 هزار و 264 واحدی با 916 واحد افت به رقم 54 هزار و 348 واحدی کاهش یافت افزون بر این شاخص بازار دوم برخلاف دیگر شاخص‌ها که فقط در روند نزولی قرار داشتند از رقم 144 هزار و 346 واحدی در تیرماه با یک‌هزار و 653 واحد رشد توانست در مردادماه رقم 145 هزار و 999 واحدی را به خود اختصاص دهد، شاخص صنعت نیز در مقایسه ماه‌های تیر و مرداد از رقم 62 هزار و 579 واحدی به رقم 62 هزار و 526 واحدی کاهش داشت که این افت نشان‌دهنده 53 واحد ریزش طی یک ماه در این شاخص است.

این درحالی است که شاخص مالی با هفت هزار و 475 واحد افت از رقم 142 هزار و 362 واحدی در تیرماه به رقم 134 هزار و 887 واحدی در مردادماه افت کرد شاخص 50 شرکت هم در ادامه دادوستدها از روند نزولی بازار عقب نماند و از رقم سه هزار و 143 واحد با 29 واحد افت به رقم سه هزار و 114 واحدی بازگشت. افزون بر این شاخص شناور آزاد هم مانند دیگر شاخص‌ها افت را تجربه کرد و از رقم 85 هزار و 654 واحد با دو هزار و 267 واحد ریزش به رقم 83 هزار و 387 واحدی سقوط کرد.

معاملات بازار

براساس آمار منتشر شده بورس اوراق بهادار تهران حجم معاملات در تیرماه از رقم 11 هزار و 474 میلیون سهمی به رقم 11 هزار و 324 میلیون سهم در مردادماه عقب‌نشینی کرده است که این افت، نشان‌دهنده کاهش 150 میلیون سهمی طی یک ماه می‌باشد. در سویی دیگر در این دوره زمانی ارزش معاملات از رقم 31 هزار و 442 میلیارد ریالی با 158 میلیارد ریال ریزش به رقم 31 هزار و 284 میلیارد ریال رسید. این درحالی است که طی این مدت دفعات معاملاتی از رقم 967 هزار و 922 دفعه با کاهشی معادل 102 هزار و 624 مرتبه‌ای به رقم 865 هزار و 298 مرتبه رسید.

معاملات نرمال

حجم معاملات نرمال در بورس کم‌رمق 93 در ماه‌های تیر و مرداد نشان‌دهنده رشد 16 میلیون سهمی است به‌طوری که از رقم 10 هزار و 895 میلیون سهم به رقم 10 هزار و 911 میلیون سهمی بالغ شد. ارزش معاملات نیز طی دوره مذکور برخلاف حجم که روندی رو به رشد را تجربه کرد، در شیب نزولی قرار گرفت و از 29 هزار و 887 میلیارد ریال با 551 میلیارد ریال افت به رقم 29 هزار و 336 میلیارد ریال ریزش کرد.

عملکرد حقیقی و حقوقی‌ها

بررسی خرید حقیقی‌ها و حقوقی‌های بازار که دو قطب معاملات در بورس هستند نشان می‌دهد که در مردادماه حقوقی‌ها 18 هزار و 82 میلیارد ریال سهم خرید کرده‌اند که در مقایسه با تیرماه که در رقم 15 هزار و 402 میلیارد ریال بود، رشدی دو هزار و 680 میلیارد ریالی را تجربه کرده است. حقیقی‌های بازار هم از رقم 15 هزار و 342 میلیارد ریال با سه هزار و 539 میلیارد ریال کاهش به رقم 11 هزار و 803 میلیارد ریال در معاملات افت داشت.این در حالی است که نسبت معاملات حقوقی‌ها 61 درصد و حقیقی‌ها 39 درصد در مردادماه بوده است. علاوه بر این نسبت معاملات این دو بازیگر بورس در تیرماه هرکدام به میزان 50 درصد ثبت شده است.

فروش حقیقی و حقوقی‌ها

در ارزیابی فروش این دو بازیگر بازار مشاهده می‌شود که حقوقی‌ها در تیرماه 13 هزار و 107 میلیارد ریال سهام فروختند این در حالی است که در مردادماه چهار هزار و 290 میلیارد ریال با افزایش فروش به رقم 17 هزار و 397 میلیارد ریال رسید. افزون بر این برخلاف حقیقی‌ها حقوقی‌ها در ماه گذشته کمتر فروشنده بودند به طوری که در تیرماه 17 هزار و 636 میلیارد ریال سهام فروخته شد این در حالی است که در مردادماه با پنج هزار و 147 میلیارد ریال کاهش فروش در رقم 12 هزار و 489 میلیارد ریالی قرار گرفت. براساس آمار منتشر شده شرکت بورس، حقوقی‌ها در مردادماه 58 درصد و حقیقی‌ها 42 درصد فروشنده بودند. همچنین در تیرماه این آمار برخلاف ماه گذشته است به طوری که حقیقی‌ها با 57 درصد بیشترین فروش را نسبت به حقوقی‌ها که 42 درصد سهام فروختند به خود اختصاص دادند.

عملکرد شرکت‌ها

320شرکت در بورس فعالیت می‌کنند که در مجموع سرمایه این شرکت‌ها در تیرماه 790 هزار و 764 میلیارد ریال بوده است که با افزایش معادل 36 هزار و 684 میلیارد ریالی به رقم 827 هزار و 488 میلیارد ریال بالغ شد. علاوه بر این پیش‌بینی سود این شرکت‌ها در تیرماه 582 هزار و 291 میلیارد ریال بود که با پنج هزار و 837 میلیارد ریال افزایش، رقم 588 هزار و 128 میلیارد ریال را تجربه کرد. در سویی دیگر میزان P/E بازار هم طی یک ماه یادشده از 8/5 مرتبه به 6/5 مرتبه کاهش داشته است. افزون بر این، ارزش بازار بورس هم که نزدیک به هشت ماه است در روند نزولی قرار گرفته و رفته‌رفته از مقدار آن طی این مدت با کاهش سرمایه، سرمایه‌گذاران سیر نزولی را طی کرده از رقم سه میلیون و 484 هزار و 288 میلیارد ریال به رقم سه میلیون و 398 هزار و 674 میلیارد ریال کاهش داشت که این افت نشان‌دهنده ریزش 85 هزار و 614 میلیارد ریالی در سطح بازار است. نگاهی به آمار منتشر شده نشان می‌دهد که سود نقدی تقسیم شده در تیرماه 59 هزار و 609 میلیارد ریال و در مردادماه 48 هزار و 537 میلیارد ریال بوده است که افتی معادل 11 هزار و 83 میلیارد ریال را به ثبت رسانده است. علاوه بر این درصد تقسیم سود هم با یک درصد افت از رقم 81 درصد به رقم 80 درصد رسیده است این درحالی است که نسبت سود و زیان تحقق یافته هم با هشت هزار و 274 میلیارد ریال کاهش در دوره یادشده از رقم 68 هزار و 294 میلیارد ریال به رقم 60 هزار و 20 میلیارد ریال رسید.

بازدهی صنایع

بعضی از سهامداران بورس برای خرید و فروش سهام در این بازار به P/E شرکت توجه خاصی دارند این در حالی است که علاوه بر P/E شرکت، سایر پارامترهای موجود مانند EPS و ارزش بازار به تفکیک صنعت هم در روند معامله تاثیر بسزایی دارد. 10 P/E برتر در مردادماه شامل صنایع ساخت رادیو، تلویزیون و دستگاه‌ها و وسایل با 88/70، منسوجات با 05/24، محصولات چوبی با 22/22، حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات با 26/18، خودرو و ساخت قطعات با 64/14، خدمات فنی و مهندسی با 54/14، ساخت محصولات فلزی با 50/12، دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش با 54/10 و قند و شکر با 47/10 مرتبه جزو پربازده‌ترین صنایع بودند این درحالی است که صنایع «مخابرات با 93/4، محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر با 78/3 و شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی با 68/3 مرتبه در گروه کم‌بازده‌ترین‌های این آمار قرار گرفتند.

ارزش بازار به تفکیک صنعت

در آخرین لیست منتشر شده براساس آمارها، ارزش کل صنایع بورس 339 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه که این ارزش 292 هزار میلیارد تومان بود، مشخص می‌کند ارزش 36 صنعت فعلی بازار سهام با رشد 47 هزار میلیارد تومانی مواجه شده است. علاوه بر این، بیشترین ارزش بازار به تفکیک صنعت را صنایع، محصولات شیمیایی با 866461، بانک‌ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی با 367622، فلزات اساسی با 358364، فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای با 347548، مخابرات با 249477، شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی با 291808، استخراج کانه‌های فلزی با 234720، خودرو و ساخت قطعات با 94688، سیمان، آهک و گچ با 78992 و مواد و محصولات دارویی با 86219 میلیارد ریال به خود اختصاص داد. افزون بر این کمترین ارزش بازار را صنایع در مردادماه، محصولات چوبی با 223، استخراج سایر معادن با 216، استخراج زغال‌سنگ 306، انتشار، چاپ و تکثیر با 566 و کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن با 849 میلیارد ریال تجربه کردند.

EPS صنایع

براساس آمارهای منتشر شده پیش‌بینی سود و زیان شرکت‌ها به تفکیک صنعت در پایان ماه گذشته به رقم 588 هزار و 128 میلیارد ریال رسیده و این در حالی است که بیشترین EPS را صنایع «محصولات شیمیایی با 147525، شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی با 79336، بانک‌ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی با 72214، فرآورده‌های نفتی کک و سوخت هسته‌ای با 68491، فلزات اساسی با 59811، محصولات کاغذی با 50606، استخراج کانه‌های فلزی با 33801، سیمان، آهک و گچ با 15561، محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر با 7682 و خدمات فنی و مهندسی با 5044 میلیارد ریال» داشتند. افزون بر این، صنایع «محصولات چوبی با 10، ساخت رادیو، تلویزیون و دستگاه و وسایل ارتباطی با 13، استخراج سایر معادن با 25، استخراج زغال‌سنگ با 31 و منسوجات با 50 میلیارد ریال» در انتهای جدول پیش‌بینی سود و زیان به تفکیک صنعت با کمترین EPS تشکیل دادند.

دسته بندی : تحلیل ها

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

نام شرکتویژگی‌هاامتیاز
کارگزاری آگاه
  • باشگاه مشتریان با جایزه
  • نرم‌افزار معاملاتی پیشرفته
  • دریافت اعتبار معاملاتی
  • خرید آنلاین صندوق‌ سرمایه‌گذاری
  • ثبت‌نام آنلاین برای کد بورسی
ثبت نام در بورس

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

نام خدماتویژگی‌ها
دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال
  • دوره‌های حضوری + غیرحضوری
  • شناخته‌شده‌ترین اساتید
  • در سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته
  • ارائه مدرک معتبر گذراندن دوره

به اشتراک بگذارید:

Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عناوین مطلب