گزارشی از وضعیت دلایل توقف طولانی نمادها

شیرازی
شیرازی
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Twitter

وضعیتتعدادی ازنمادهای متوقف شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانتشریح شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، اداره نظارت برناشران بورسی (شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران) وضعیت نمادهای متوقف (بیش از 7 روز) در تاریخهشتم شهریور ماهو اقدام صورت گرفته و در حال پیگیری را جهت اطلاع سهامداران و سرمایه گذاران منتشر کرد.

تاید واتر خاورمیانهتاریخ توقف: 05/08/1392علت توقف: تغییر در پیش‌بینی درآمد هر سهم

پیرو مشکلاتی که شرکت تایدواتر خاورمیانه با سازمان بنادر و دریانوردی درخصوص خدمات انجام شده توسط این شرکت داشت، شرکت موفق به اخذ اعلامیه بستانکاری برای خدمات انجام شده تا تاریخ 06/09/92 از آن سازمان شد و مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی منتهی به 29 اسفند 92 در تاریخ 14 تیرماه 93 برگزار شد لیکن شرکت تاکنون پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند 92 بر اساس عملکرد واقعی سه ماهه ارایه نکرده است. در صورت ارایه این اطلاعات، نماد معاملاتی بازگشایی خواهد شد.

کاشی اصفهانتاریخ توقف: 02/09/1392علت توقف: حذف شرکت از لیست شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و عدم برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و عدم ارایه صورت های مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به 29 اسفند 92

به موجب مصوبه هفتادویکمین جلسه هیات پذیرش مورخ28/02/93 شرکت بورس، شرکت کاشی اصفهان از فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف شد.این در حالی است که با توجه به اعتراض شرکت در این خصوص، مراتب در دست بررسی است. همچنین علی رغم سپری شدن بیش از 5 ماه از پایان سال مالی 92 و مکاتبات متعدد این سازمان، تا این تاریخ اطلاعات و صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی مننتهی به 29 اسفند 92 به این سازمان ارایه نشده و مجمع عمومی عادی سالیانه سال نالی 92 برگزار نشده است. بنابراین، بازگشایی نماد معاملاتی شرکت منوط به تصمیم گیری هیات پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار تهران در خصوص انتقال یا عدم انتقال شرکت کاشی اصفهان به بازار پایه فرابورس، ارایه اطلاعات و صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29 اسفند 92 و پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 93 بر اساس عملکرد واقعی سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 93 و برگزاری مجمع عمومی عادی سال مالی 92 آن شرکت خواهد بود.

کف /تاریخ توقف: 19/12/1392 /علت توقف: ابهام در اطلاعات ارسالی

نماد شرکت کف در تاریخ 19/12/92 بدلیل ارسال اطلاعیه اولین پیش‌بینی عملکرد سال مالی 93 و ابهام در اطلاعات ارسالی متوقف شد. بازگشایی نماد شرکت منوط به رفع ابهام از اطلاعات پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 93 شرکت است.در این خصوص موضوع حذف نام شرکت از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس با توجه به ابهامات موجود و وضعیت نامناسب اطلاع رسانی شرکت در هیات پذیرش در حال بررسی است.

سیمان هرمزگان/ تاریخ توقف: 28/12/1392 /علت توقف: تغییر در پیش‌بینی درامد هر سهم

مطابق آخرین اطلاعات ارسالی شرکت (منتشر شده در سامانه کدال مورخ 26/03/1393) درخصوص موضوع واگذاری 5 درصد از سهام شرکت توسعه مسیر برق گیلان به هلدینگ انرژی امید تابان هور، با توجه به ابهام در خصوص نحوه شناسایی درآمد مرتبط با سرمایه گذاری در سهام نیروگاه موضوع نحوه شناسایی درآمد مذکور در دست بررسی است که پس از دریافت نظرات مراجع مرتبط با شناسایی درآمد موضوع به شرکت اعلام و نماد معاملاتی شرکت بازگشایی خواهد شد.

کارت اعتباری ایران کیش / تاریخ توقف: 13/03/1393علت توقف: تغییر سال مالی شرکت

با توجه به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و تغییر سال مالی از پایان اسفند ماه به پایان آذر، از شرکت درخواست شده پیش بینی شود هر سهم برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 93 را ارایه کند که علی رغم پیگیری های مکرر طی نامه های به شماره پیگیری 168711 به تاریخ دوم تیرماه 93 و 176061 به تاریخ 13 مرداد ماه 93، این اطلاعات تاکنون ارایه نشده است. در صورت ارایه این اطلاعات، نماد معاملاتی بازگشایی خواهد شد.

روز دارو/ تاریخ توقف: 21/03/1393 / علت توقف: ابهام در اطلاعات ارسالی به سازمان

نماد شرکت در تاریخ 21 خرداد ماه 93 به منظور برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده متوقف شد. با توجه به اعلام شرکت در مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده به طور فوق العاده در مورخ 25 خرداد 93 و هشتم تیرماه 93 مبنی بر شرکت در مزایده خرید سهام شرکت مادر تخصصی پالایش و پژوهش خون و تفویض اختیار در این خصوص به هیات مدیره شرکت و عدم تصمیم قطعی هیات مدیره بر تداوم حضور در مزایده مذکور یا انصراف از ان به دلیل عدم تناسب منابع مالی مورد نیاز برای خرید سهام مذکور با وضعیت مالی شرکت، نماد شرکت کماکان متوقف است. شایان ذکر است، علی رغم پیگیری های به عمل آمده شرکت تاکنون اطلاعاتی در خصوص تصمیم نهایی هیات مدیره ارایه نکرده است. بدیهی است به محض ارسال اطلاعات و انتشار ان در سامانه کدال، جهت بازگشایی نماد اقدام خواهد شد.

مارگارین/ تاریخ توقف: 16/04/1393 /علت توقف: تغییر در پیش بینی درآمد هر سهم

اطلاعات پیش بینی درامد هر سهم بر اساس عملکرد واقعی 6 ماههه منتهی به 31 خرداد ماه 93 درتاریخ 8 شهریور ماه 93 به سازمان بورس ارایه شده و در دست بررسی است. در صورت اصلاح اطلاعات و رفع موارد مورد نظر سازمان، اطلاعات به بازار منعکس و نماد بازگشایی خواهد شد.

 

کارخانه چینی ایران/تاریخ توقف: 24/04/1393 /علت توقف: تغییر در اطلاعات پیش بینی درآمد هر سهم

با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت کارخانه چینی ایران در تاریخ 29 تیرماه 93 و اعلام تغییر در پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند 93 از شرکت درخواست شد تا اطلاعات پیش بینی بر اساس عملکرد واقعی سه ماهه سال مالی 93 را مورد بازنگری قرار داده و به این سازمان ارایه کند. شرکت در تاریخ 4 شهریور اطلاعات تعدیل شده پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 93 را ارایه نکرده که اطلاعات در دست بررسی است. همچنین در خصوص توزیع سود در مجمع عادی سالیانه مورخ 29 تیرماه 93 مفاد مواد 17 و 18 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رعایت نشده که در این خصوص نیز موضوع در دست بررسی است.

پست بانک/تاریخ توقف: 24/04/1393 / علت توقف: برگزاری مجمع عادی سالانه و فوق العاده

نماد معاملاتی شرکت آماده بازگشایی است.

 

سرامیک های صنعتی اردکان/ تاریخ توقف: 25/04/1393 / علت توقف: ابهام در خصوص توزیع سود موهوم و عدم ارسال اطلاعات پیش بینی درآمد هر سهم

مطابق صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 92، مانده بدهی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (اصل و فرع) بابت تسهیلات دریافتی مبلغ 141 میلیارد و 494 میلیون ریال از بانک پارسیان بابت تسویه بدهی های سهام دار عمده به حساب شرکت سرامیک های صنعتی اردکان منتقل شده است که در این خصوص انتقال تسهیلات سهام دار عمده به شرکت سرامیک صنعتی اردکان بر خلاف مفاد ماده 132 قانون تجارت بوده و بر همین اساس مفاد ماده 148 قانون تجارت مبنی بر رعایت یکسان حقوق سهام داران رعایت نشده است. همچنین مطابق صورت های مالی حسابرسی شده 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 92 مبلغ 75 میلیارد و 625 میلیون ریال مانده بدهی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان بابت وام های اخذ شده در سنوات قبل به نام شرکت سرامیک های صنعتی اردکان از بابت بخش دیگری از معاملات با سهام دار عمده شرکت به حساب سهام دار عمده منتقل شده است.

با توجه به موضوعات مطرح شده فوق و پس از حصول نتیجه در خصوص معالمات مذکور و انعکاس اطلاعات شرکت به بازار نماد شرکت قابل بازگشایی خواهد بود.

کاشی نیلو/ تاریخ توقف: 29/04/1393 / علت توقف: برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه

پیرو انتشار آگهی مورخ 22 تیرماه 93 مبنی بر دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت در تاریخ 31 تیرماه 93، نماد معاملاتی شرکت در تاریخ 29 اسفند 93 متوقف شد و با توجه به عدم ارایه صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی 92 و به حد نصاب نرسیدنسهام داران حاضر در مجمع، جلسه برگزار نشد. همچنین شرکت صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 29 اسفند 92 را در تاریخ 29 مردادماه 93 به سازمان ارایه کرد که اطلاعات مذکور در تاریخ اول شهریور ماه 93 به بازار منعکس شد. شرکت اطلاعات پیش بینی درآمد هر سهم بر اساس عملکرد واقعی سه ماهه منتهی به 31 خردادماه 93 را در تاریخ هشتم شهریور ماه به سازمان ارایه کرده است که اطلاعات مذکو در دست بررسی بوده و به محض انعکاس به بازار نماد معاملاتی شرکت قابل بازگشایی خواهد بود.

فولاد کاویان/ تاریخ توقف: 30/04/1393 /علت توقف: برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه

با توجه به درخواست شرکت مبنی بر بررسی وضعیت خروج از بورس و طرح این موضوع در هیات پذیرش، مقرر شد جلسه ای در این خصوص برگزار و نسبت به آن تصمیم گیری شود. پس از مشخص شدن موضوع طی هفته جاری، نسبت به بازگشایی نماد اقدام خواهد شد.

داروسازی اکسیر/ تاریخ توقف: 31/04/1393 /علت توقف: تغییر در پیش بینی درآمد هر سهم

با توجه به اعلام شرکت مبنی بر تغییر با اهمیت در پیش بینی عملکرد سال مالی 93 با توجه به میزان وشش مطابق با عملکرد واقعی سه ماهه از شرکت درخواست شده پیش بینی سالانه بر اساس آخرین مفروضات تهیه و جهت انعکاس به بازار ارایه شود که تا کنون شرکت نسبت به رفع کامل موارد ابهام اقدام نکرده است. در صورت ارایه اطلاعات و رفع موارد ابهام نماد معاملاتی طی روزهای آتی بازگشایی خواهد شد.

بین المللی محصولات پارس/ تاریخ توقف: 18/05/1393 /علت توقف: برگزاری تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم

نماد شرکت در تاریخ 18 مرداد ماه 93 به دلیل ارسال اطلاعات پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 93 بر اساس عملکرد 9 ماهه متوقف شد. با توجهب ه عدم ارایه جزییات درامدهای مرتبط با پیش بینی سال 93 و عدم ارایه اطلاعات پیش بینی سال مالی منتهی به 31شهریور 94 اطلاعات در حال پیگیری است. در صورت ارسال اطلاعات درخواست شده و انعکاس به بازار، نماد شرکت قابل بازگشایی خواهد بود.

دسته بندی : تحلیل ها

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

نام شرکتویژگی‌هاامتیاز
کارگزاری آگاه
  • باشگاه مشتریان با جایزه
  • نرم‌افزار معاملاتی پیشرفته
  • دریافت اعتبار معاملاتی
  • خرید آنلاین صندوق‌ سرمایه‌گذاری
  • ثبت‌نام آنلاین برای کد بورسی
ثبت نام در بورس

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

نام خدماتویژگی‌ها
دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال
  • دوره‌های حضوری + غیرحضوری
  • شناخته‌شده‌ترین اساتید
  • در سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته
  • ارائه مدرک معتبر گذراندن دوره

به اشتراک بگذارید:

Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عناوین مطلب