توقف طولانی مدت 12 نماد بورسی و آخرین وضعیت آنها

شجاع‌الدین جهاندیده
شجاع‌الدین جهاندیده
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Twitter
اخبار شرکت های بورسی

وضعیت تعدادی از نمادهای متوقف شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشریح شد.

به گزارش بورسینس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، اداره نظارت برناشران بورسی (شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران) وضعیت نمادهای متوقف (بیش از 7 روز) در تاریخ 16 آذر ماه 92 و اقدامات صورت گرفته و در حال پیگیری را جهت اطلاع سهامداران و سرمایه گذاران منتشر کرد.

در این گزارش که بر روی سایت کدال منتشر شد، دلیل توقف نماد معاملاتی شرکت کف وتولی پرس، ابهام در روابط سهام داری، شرکت پتروشیمی اصفهان، ابهام در نحوه شناسایی درآمدها و روابط مالی بین سهام داران عمده با شرکت، سیمان کارون، اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به صورت های مالی، شرکت صنایع شیمیایی رنگین، برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، شرکت فرآورده های نسوز پارس به دلیل ابهام در انتقال سهام و تغییر پیش بینی، شرکت های پلی اکریل، تولید مواد اولیه و الیاف مصنوعی و تاید واتر خاورمیانه به دلیل تغییر در پیش بینی درآمد هر سهم، شیمی دارویی داروپخش و گروه صنعتی سدید به دلیل تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم و کاشی اصفهان به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، اعلام شده است.

این در حالی است که اقدام هایی جهت رفع توقف این نمادها انجام شده است که سازمان بورس و اوراق بهادار در اطلاعیه ای این موارد را منتشر کرده است.

 

* کف و تولی پرس
علت توقف: ابهام در روابط سهامداری

بر اساس این گزارش، نماد شرکت کف در تاریخ 17 اسفند 89 و نماد شرکت تولی پرس در تاریخ 29 آبان 90 به دلیل تغییر سهامدار عمده و روابط مالی خاص سهامدار عمده شرکت متوقف شد. این در حالی است که سازمان بورس و اوراق بهادار در حال پیگیری و انجام اقدامات لازم است.

پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سال مالی 91 و با توجه به درجریان بودن اقدامات سازمان بورس و ارواق بهادار مقرر شد، تمامی اطلاعات مربوط به سال مالی 1392 مطابق دستورالعمل اجرائی افشای اطلاعات از شرکت‌ها اخذ و پس از بررسی و حصول اطمینان نسبی از صحت و قابلیت اتکای اطلاعات پیش‌بینی و عملکرد جهت اطلاع عموم منتشر و پس از انتشار اطلاعیه شفاف‌سازی در خصوص وضعیت این دو شرکت، نماد آنها بازگشایی شود.

 در این خصوص به دلیل اشکالات موجود و رفت و برگشت‌های مکرر اطلاعیه‌ها به منظور اصلاح ایرادات و رفع ابهام در مفروضات پیش‌بینی و تطبیق تمامی اطلاعیه‌ها و همچنین لزوم تعیین تکلیف همزمان هر دو شرکت کف و تولی‌پرس، اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت ها با تأخیر همراه بوده، به گونه‌ای که تا این تاریخ در خصوص شرکت کف اطلاعیه‌های پیش بینی درآمد هر سهم بر اساس عملکرد 6 ماهه اصلی و تلفیقی سال مالی 92 و اظهارنظر حسابرس نسبت به آن و عملکرد واقعی 6ماهه اصلی و تلفیقی حسابرسی شده و درخصوص شرکت تولی‌پرس نیز اطلاعیه پیش‌بینی درآمد هر سهم بر اساس عملکرد 6ماهه و اظهار نظر حسابرس نسبت به آن و عمکرد واقعی 6ماهه حسابرسی شده به این سازمان جهت انتشار به عموم ارسال نشده است. به محض تکمیل اطلاعات از طرف شرکت‌ها مطابق دستورالعمل اجرائی افشای اطلاعات و انتشار آن، نماد آنها بازگشایی خواهد شد.

 

* پتروشیمی اصفهان
علت توقف: ابهام در نحوه شناسایی درآمدها و روابط مالی بین سهامداران عمده با شرکت

نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی اصفهان از تاریخ 22 تیرماه 91 به دلیل ابهام در نحوه شناسایی درآمدها و روابط مالی بین سهامداران عمده با شرکت متوقف شده است. این در حالی است که با توجه ارائه صورت های مالی سالهای 90 و 91 و برگزاری مجمع عمومی عادی سال های مالی مذکور و توزیع سود بین سهامداران علیرغم وجود اشکالات در نحوه شناسایی درآمدها و مراودات مالی بین سهامداران عمده با شرکت و اعضا هیئت مدیره مطرح و در دست پیگیری است.

با توجه به برگزاری مجمع در اواخر آبان ماه 1392 و تغییر در ترکیب هیات مدیره، پس از برگزاری جلسه و رفع یا مشخص شدن وضعیت ابهامات فوق الذکر و ارائه اطلاعات عملکرد واقعی سال مالی 92 و پیش بینی سال مالی 92 نماد معاملاتی شرکت بازگشائی خواهد شد.

 

* سیمان کارون
علت توقف: اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به صورتهای مالی

نماد شرکت سیمان کارون در تاریخ 20 تیرماه 91 به دلیل اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به صورت های مالی متوقف شد.

مطابق بند 3 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت درخصوص اطلاعات و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 30 اسفند 91، حسابرس به دلیل ابهام اساسی توصیف شده در بند مبانی عدم اظهارنظر قادر به اظهارنظر نسبت به ترازنامه تلفیقی گروه و شرکت اصلی نیست.

در همین خصوص نماد شرکت در تاریخ 22 تیرماه 92، مطابق مفاد بند 1 ماده 17 دستورالعمل نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب مورخ 13 آذر 89 هیئت مدیره سازمان بورس‌ و اوراق‌ بهادار) با توجه به نوع اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به پایان اسفند 91 (حسابرسی شده) (ارائه عدم اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت نسبت به ترازنامه سال مالی منتهی به 30 اسفند 91) متوقف شد.

با توجه به طولانی شدن تعلیق نماد معاملاتی شرکت، ضمن پیگیری‌های مکرر کارشناس، طی نامه‌ شماره‌های 125842 مورخ 24 تیرماه 92، شماره 130344 مورخ 29 مرداد 92، شماره 131110 مورخ پنجم شهریور 92 و شماره 133567 مورخ ششم مهر 92 درخواست ارائه اقدامات صورت گرفته توسط شرکت درخصوص رفع موارد مورد نظر حسابرس و تغییر گزارش عدم اظهارنظر به اظهار نظر مقبول یا مشروط جهت فراهم کردن مقدمات بازگشایی نماد معاملاتی شرکت به سازمان شد، که تا این تاریخ از سوی شرکت اقدامی که منجر به رفع توقف نماد شود صورت نپذیرفته است.

همچنین مقرر شد تا روز شنبه 23 آذر 92 در محل این سازمان برگزار و از اعضای هیئت مدیره، نمایندگان سهامدار عمده، اعضای هیئت رئیسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی 91 و حسابرس و بازرس قانونی شرکت دعوت به عمل آمده تا به همراه مدارک و مستندات مربوطه جهت رفع مشکل و امکان تسریع در بازگشایی نماد، حضور یابند.

 

* صنایع شیمیایی رنگین
علت توقف: برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

نماد شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین در تاریخ 13 مرداد 92 به منظور برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) متوقف شد و پس از مجمع به دلیل عدم ارسال اطلاعات توسط شرکت مطابق با دستورالعمل اجرائی افشای اطلاعات همچنان متوقف ماند.
همچنین با توجه به مشکلات بین سهامداران در خصوص نحوه مالکیت و مدیریت شرکت و درخواست بخشی از سهامدارن درخصوص برگزاری مجع به منظور انتخاب اعضای هیئت مدیره، آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده جهت انتخاب اعضای هیئت‌مدیره از سوی شرکت در روز 11 مهر 92 منتشر شد. اما مجمع اول به حد نصاب قانونی نرسید.
مجامع بعدی نیز تا نوبت چهارم با تنفس مواجه شد. در مجمع نوبت پنجم نیز به دلیل انصراف یکی از سهامداران که متقاضی برگزاری مجمع بود، مجمع با مشکل مواجه شد که در حال پیگیری لازم است، در صورت مشخص و نهایی شدن اعضای هیئت مدیره و تکمیل وضعیت اطلاع‌رسانی از سوی شرکت، نماد آن بازگشایی خواهد شد.

* فرآورده های نسوز پارس
علت توقف: ابهام در انتقال سهام و تغییر پیش بینی

فرآورده های نسوز پارس از دیگر شرکت هایی است که نمادش برای مدتی طولانی متوقف شده و قابل معامله نیست.

بر این اساس، اقداماتی برای رفع توقیف این نماد در سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده است.پیرو تغییرات قابل توجه در حجم و مبلغ معاملات سهام شرکت، مشخص شد قسمتی از سهام شرکت طی مبایعه نامه ای خارج از سامانه معاملات بورس مورد معامله قرار گرفته است که این موضوع مغایر مفاد بند ب ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره 003/440/ب/90 مورخ 27 تیرماه 90 سازمان بورس اوراق بهادار است، در این خصوص با توجه به تغییرات صورت گرفته در ساختار مالی شرکت و تعدیل پیش بینی زیان هر سهم از (400) ریال به (697) و با توجه به نامه شرکت در خصوص توقف تولید نماد معاملاتی شرکت متوقف شد.

با توجه به تغییرات صورت گرفته، طی جلساتی در محل شرکت و این سازمان مقرر شد:

1- واگذاری سهام شرکت فرآورده های نسوز پارس از طریق سامانه معاملاتی بورس انجام پذیرد.

2- آخرین وضعیت عملکردی شرکت در سال مالی منتهی به 30 آذر 92 به همراه پیش بینی سود هر سهم سال 93 به سازمان بورس اوراق بهادار ارائه شود. شرکت در حال ارسال اطلاعات است که طی هفته آتی اطلاعات شرکت به بازار منعکس و نماد معاملاتی شرکت فعال شود.

 

* پلی اکریل
علت توقف : تغییر در پیش بینی درآمد هر سهم

بر اساس این گزارش، نماد شرکت پلی اکریل ایران در تاریخ سوم شهریور ماه 92 با نامه شرکت مبنی بر تعدیل بااهمیت در پیش بینی سال 92 متوقف شد.

 پس از اخذ اطلاعات از شرکت مشخص شد که شرکت پلی اکریل ایران با انجام معاملات درون گروهی و شناسایی سود از این بابت، زیان پیش‌بینی شده شرکت اصلی را به سود تبدیل کرده است که اثر این سود در صورت سود و زیان تلفیقی از بین می‌رود. همچنین یکی از سهامداران شرکت پلی اکریل ایران بابت بدهی سنواتی که به این شرکت داشت بخشی از سهام شرکت‌ پلی‌اکریل ایران را به جای طلب به شرکت های فرعی شرکت پلی اکریل منتقل کرده است که این موضوع در حال بررسی و اصلاح است که پس از انتقال و اصلاح حسابها اطلاعات به بازار منعکس و نماد معاملاتی فعال خواهد شد.

 

همچنین نماد شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی که شرکت فرعی شرکت پلی اکریل ایران نیز می‌باشد در تاریخ 22 مهرماه 92به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده متوقف شد و به دلیل ارتباط این دو شرکت و معاملات درون‌گروهی که این دو شرکت با هم دارند و تعیین تکلیف نهایی موارد فوق متوقف ماند. پس از مشخص شدن وضعیت نماد شرکت پلی اکریل بازگشایی می شود.

 

* تایدواتر خاورمیانه
علت توقف: تغییر در پیش بینی درآمد هر سهم

نما معاملاتی شرکت تایدواتر خاورمیانه در 5 آبان ماه 92 به دلیل تغییر در پیش بینی درآمد هر سهم متوقف شد.

این شرکت، طی سال مالی 92 در خصوص نحوه کار در مجتمع بندری شهید رجایی با سازمان بنادر و دریانوردی مشکلاتی داشته و شرکت به دلیل عدم اطمینان ناچار شد در تاریخ سوم مردادماه 92، اطلاعات پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند 92 را با دو فرض متفاوت ارائه کرد.

شرکت طی این مدت مذاکرات متعددی را با سازمان بنادر و دریانوردی انجام داده است ولی تاکنون به نتیجه خاصی نرسیده است. لازم به ذکر است که با تغییر مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی، ادامه مذاکرات در حال انجام است.

همچنین باید عنوان کرد که در صورت توافق شرکت با سازمان بنادر و دریانوردی، پیش‌بینی سود هر سهم شرکت تغییر نخواهد کرد ولی در صورت عدم توافق، سود هر سهم شرکت به زیان تبدیل خواهد شد. شرکت اعلام کرده طی روزهای آینده وضعیت را اعلام و نماد معاملاتی بازگشایی خواهد شد.

 

* شیمی دارویی داروپخش
علت توقف: تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم

شرکت شیمی دارویی داروپخش به دلیل تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم در تاریخ 15 آبان ماه 92 متوقف شد.

شرکت در حال ارائه جزئیات تغییرات پیش بینی درآمد هر سهم و بهای تمام شده کالای فروش رفته در پیش بینی و عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 92است. پس از ارائه اطلاعات نماد معاملاتی بازگشایی خواهد شد.

 

* کاشی اصفهان
علت توقف: برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

نماد معاملاتی شرکت کاشی اصفهان نیز در تاریخ دوم آذرماه امسال به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده متوقف شده است.

با توجه به اختلافات بین سهامداران در خصوص نحوه مالکیت و مدیریت شرکت و برگزاری مجامعی در خصوص انتخاب اعضا هیئت مدیره در تاریخ های دوم و پنجم آذر ماه 92 و عدم ارائه اطلاعات مجامع مذکور و عدم ارسال اطلاعات موارد جهت رفع ابهام و امکان انعکاس اطلاعات در حال پیگیری است.

 

* گروه صنعتی سدید
علت توقف: تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم

روز سوم آذرماه امسال نماد معاملاتی گروه صنعتی سدید متوقف و دلیل آن تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم این شرکت اعلام شد.

تعدیل اطلاعات پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند 92 ارائه شده است، با توجه به اینکه تغییراتی مربوط به فروش دارایی های شرکت اعلام شده است، نحوه، زمان و تاثیر این رویداد بر درآمد سال مالی جاری یا سال های گذشته در دست بررسی است.

 

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

نام شرکتویژگی‌هاامتیاز
کارگزاری آگاه
  • باشگاه مشتریان با جایزه
  • نرم‌افزار معاملاتی پیشرفته
  • دریافت اعتبار معاملاتی
  • خرید آنلاین صندوق‌ سرمایه‌گذاری
  • ثبت‌نام آنلاین برای کد بورسی
ثبت نام در بورس

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

نام خدماتویژگی‌ها
دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال
  • دوره‌های حضوری + غیرحضوری
  • شناخته‌شده‌ترین اساتید
  • در سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته
  • ارائه مدرک معتبر گذراندن دوره

سایر مطالب: پتروشیمی اصفهان در بورس, توقف نماد کاشی اصفهان, دلیل توقف نماد حتاید در بورس, دلیل توقف نماد سیمان کارون, دلیل توقف نماد شپلی, دلیل توقف نماد شتولی, دلیل توقف نماد شرنگی در بورس

به اشتراک بگذارید:

Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
شجاع‌الدین جهاندیده

شجاع‌الدین جهاندیده

در بورسینس با مقالات آموزشی، دوره‌های آنلاین و کتاب‌ها و... به شما کمک می‌کنیم درآمد بیشتری داشته باشید و سود بیشتری از سرمایه‌گذاری کسب کنید. *** در توئیتر فالو کنید: https://twitter.com/jahandide
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عناوین مطلب