بررسی صنعت خودروسازی ایران و گروه خودرو در بازار بورس

یکی از بزرگترین صنعت‌های تولیدی در جهان، صنعت خودروسازی است. سابقه خودروسازی در ایران نیز به بیش از 60 سال می‌رسد که در حال حاضر شرکت‌های مرتبط با صنعت خودروسازی،…
بیشتر بخوانید