آخرین پیش‌بینی درآمد “کنیلو” براساس عملکرد 9 ماهه

به گزارش بورسینس آخرین پیش‌بینی درآمد شرکت کاشی نیلو (کنیلو)  در سایت کدال قرار گرفت؛  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29   براساس دوره 9 ماهه…
بیشتر بخوانید

پوشش سود 9 ماهه صنایع کاشی و سرامیک الوند (کلوند)

تازه ترین گزارش شرکتصنایع کاشی و سرامیک الوند (کلوند) در سایت کدال؛  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 دوره 9 ماهه (حسابرسی نشده) منتهی به 1394/09/30 …
بیشتر بخوانید