اخبار و گزارش بورس چهارشنبه 24 شهریور 95

نیم نگاهی به بازار به گزارش بورسینس و به نقل از پرشین تحلیل، شاخص کل بورس   11  واحد افزایش یافت و به رقم 76,455 واحد رسید. که نمادهای همراه با 46 واحد ، وامید با 37 واحد و کگل با 28 واحد…
بیشتر بخوانید

اخبار و گزارش بورس یکشنبه 21 شهریور 95

نیم نگاهی به بازار به گزارش بورسینس و به نقل از پرشین تحلیل، شاخص کل بورس   3  واحد افزایش یافت و به رقم 76,643 واحد رسید. که نمادهای فملی با 32 واحد ، خودرو با 27 واحد و همراه با 27 واحد…
بیشتر بخوانید