برایان تریسی : همه زنان و مردان موفق رویا پرداز هستند …

همه زنان و مردان موفق رویا پرداز هستند. آنها تجسم می‌کنند آینده آنها چگونه می‌تواند در همه زمینه‌ها ایده‌ال باشد. سپس هر روز روی هدف و مقصودشان کار می‌کنند. برایان…
بیشتر بخوانید

برایان تریسی: افراد موفق همیشه به دنبال فرصتی هستند…

افراد موفق همیشه به دنبال فرصتی هستند تا به سایرین کمک کنند. افراد ناموفق همیشه می‌پرسند، “چی به من میر‌سه؟” برایان تریسی Successful people are always looking for opportunities to…
بیشتر بخوانید

الیشر اسمانوف: در سرمایه‌گذاری اول از همه من از غریزه‌ام پیروی می‌کنم

در سرمایه‌گذاری اول از همه من از غریزه‌ام پیروی می‌کنم، تجربیاتی که طی سالیان بدست آوردم و احساسی که می‌گوید چه زمانی، وقت خرید سهام است، همان چیزی است که…
بیشتر بخوانید

برایان تریسی: عالی بودن یک مقصد نیست بلکه یک سفر ادامه‌دار است که هیچ‌وقت پایان نمی‌یابد

عالی بودن یک مقصد نیست بلکه یک سفر ادامه‌دار است که هیچ‌وقت پایان نمی‌یابد. برایان تریسی   Brian Tracy ” Excellence/Perfection is not a destination; it is a continuous journey…
بیشتر بخوانید