سخنان بزرگان ایران و جهان (دسته بندی)

نقل‌قول‌ها، نکات آموزنده و سخنان بزرگان ایران و جهان

سخن الیشر اسمانوف درباره سرمایه گذاری

الیشر اسمانوف: در سرمایه‌گذاری اول از همه من از غریزه‌ام پیروی می‌کنم

در سرمایه‌گذاری اول از همه من از غریزه‌ام پیروی می‌کنم، تجربیاتی که طی سالیان بدست آوردم و احساسی که می‌گوید چه زمانی، وقت خرید سهام است، همان چیزی است که شم اقتصادی می‌نامم. الیشر اسمانوف

بیشتر بخوانید »