تاثیر بیکاری بر اقتصاد؛ بیکاری چه آسیب‌هایی به اقتصاد وارد می‌کند؟

استدلال قانع‌کننده اقتصاددانان و افراد دانشگاهی این است که تا حدی از بیکاری، طبیعی محسوب می‌شود و قابل حذف نیست. اما با این حال، افزایش سطح بیکاری هزینه‌های زیادی را…
بیشتر بخوانید

نابرابری اقتصادی چیست؟ آیا وجود آن در جوامع امری ناگزیر است؟

نابرابری اقتصادی به معنای وجود شکاف بین درآمد و ثروت افراد است. این شکاف و اختلاف می‌تواند بزرگ و قابل توجه باشد. نشریه فوربس (Forbes) تا سال 2021، تعداد میلیاردرهای…
بیشتر بخوانید