مصاحبه (دسته بندی)

مصاحبه با افراد مختلف

دکتر محمود دهقان طزرجانی

منظور از یک کمپین تبلیغاتی چیست و مراحل آن چگونه انجام می‌شود؟

گفت‌وگو با دکتر محمود دهقان طزرجانی کارشناس و مدرس تبلیغات : کمپین تبلیغاتی، چارچوب علمی دارد آنچنان که خود می‌گوید همزمان با تحصیل در رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران، به‌عنوان بازاریاب وارد گروه تلویزیون‌های پارس

بیشتر بخوانید »