منظور از یک کمپین تبلیغاتی چیست و مراحل آن چگونه انجام می‌شود؟

گفت‌وگو با دکتر محمود دهقان طزرجانی کارشناس و مدرس تبلیغات : کمپین تبلیغاتی، چارچوب علمی دارد آنچنان که خود می‌گوید همزمان با تحصیل در رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران، به‌عنوان…
بیشتر بخوانید