تعریفی از بازاریابی انگیزشی + 5 انگیزاننده احساسی در بازاریابی

مضمون زیر با عبارات مختلف در بسیاری از کتاب‌های بازاریابی به چشم می‌خورد: «مردم بر مبنای احساس خرید می‌کنند و تصمیمات اتخاذ‌ شده را با منطق توجیه می‌کنند.» روبرت ایمبریال…
بیشتر بخوانید

زمان مناسب و عالی ترین روش عرضه کردن پیشنهاد فروش

اگر می‌خواهید فروشی صورت بگیرد، باید به‌موقع پیشنهاد بدهید. حتما می‌گویید این را خودم هم می‌دانم، بهترین زمان پیشنهاد دادن چه وقت است؟ من از کجا بدانم؟ هیچ‌کس به‌جز خود…
بیشتر بخوانید

نحوه پاسخ گویی به اعتراض مشتری در بازاریابی تلفنی

برقراری تماس تلفنی برای بسیاری از افراد یکی از سخت‌ترین کارها است. به‌خصوص اگر فرد مقابل را نشناسیم و همچنین بخواهیم به او چیزی بفروشیم. بسیاری از بازاریابان تلفنی مهارت…
بیشتر بخوانید

حضور در نمایشگاه ها جهت گسترش کسب و کار

شرکت در نمایشگاه‌ها نمایشگاه‌های تجاری یکی از بهترین و اعجاب برانگیز‌ترین فرصت‌ها برای کسب‌و‌کارهای کوچک به‌منظور برقراری تماس‌ها ، برقراری ارتباطات جدید،کسب مشتریان تازه و یافتن ایده‌های نوآورانه است (جویس…
بیشتر بخوانید