در “پکویر” طرح توسعه ایجاد خط تولید لاستیک سنگین رادیال در دست بررسی است

شرکت کویر تایر در اولین پیش بینی سود سال مالی منتهی به 93.9.30 مبلغ 2927 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرده است که نسبت به آخرین پیش بینی…
بیشتر بخوانید