وپست – پست بانک ایران

پست بانک ایران پس از تصویب اساسنامه توسط هیئت محترم وزیران از دی ماه سال 1375 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد، و در حال حاضر با دارا بودن 14500 شعبه، دفتر و مرکز در سراسر کشور انواع خدمات بانکی و مالی را به هموطنان عزیز ارائه می‌دهد.

اهداف و استراتژیهای بلندمدت پست بانک ایران

مدیریت و توسعه منابع انسانی

ارتقاء بهره وری

رضایت مشتری

توسعه خدمات خرده بانکداری

توسعه بانکداری الکترونیک

انضباط مالی و مدیریت نقدینگی

ماموریت و اهم وظایف

گسترش خدمات پولی و مالی در شهرها و روستاهای کشور

کمک به توسعه سیستم بانکی و گسترش تسهیلات بانکی

انجام نمایندگی در پرداخت و دریافت ناشی از مبادلات تجاری

کمک به کاهش مسافرتهای شهری و روستایی و هزینه های مربوط

کمک به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) کشور

توسعه خدمات مالی خرد با مشارکت دفاتر خدمات بانکی شهری و روستایی منتخب

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

اموزش بورس