ثنوسا – نوسازی و ساختمان تهران

در فاصله سالهای 1375 الی 1380 و در راستای هدف تولید انبوه مسکن و ارتقا سطح کمی و کیفی پروژه های ساختمانی و با حمایت اداره کل راه و شهرسازی از مقوله انبوه سازی و سرمایه گذاری، شرکت های سرمایه گذاری در بخش املاک و ساختمان تاسیس گردیدند .

در همین راستا شرکت نوسازی و ساختمان تهران در یازدهم مهرماه سال 1375 با سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام ) و با سرمایه اولیه 10 میلیارد ریال با هدف مدیریت و تولید و ارتقا سطح کیفی و کمی پروژه های ساختمانی و انبوه سازی در تهران تاسیس و شروع به فعالیت نمود.

موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از مدیریت، طراحی و مباشرت در بازسازی و عمران بافتهای شهری، احداث شهرکها و ایجاد مجتمع مسکونی، اداری، تجاری و ایجاد تاسیسات و تجهیزات زیربنائی شهری در داخل یا خارج از کشور، تحصیل وام و اعتبار از سیستم بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری داخل و یا خارج از کشور، تهیه ، خرید و فروش مصالح و لوازم ساختمانی و انجام کلیة عملیات فنی، مالی، مهندسی، بازرگانی و همچنین خرید و فروش سهام سایر شرکتها و مشارکت حقوقی یا مدنی در سایر مؤسسات و شرکتها، طرحها و پروژه ها و نیز تأسیس شرکتها و مؤسسات دیگر که در جهت نیل به اهداف شرکت بوده است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

اموزش بورس