کساپا – سایپا شیشه

اين شرکت تحت شماره 139063 مورخه 1376/12/28 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است وسپس بر اساس تصمیم مجمع فوق العاده 78/11/12 بـه شرکـت شیشـه ایمنـی سایپـا و همچنین به موجب مجمع فوق العاده مورخه 82/06/02 به شرکت سایپا شیشه ( سهامی عام ) تغییر نام داد.

در حال حاضر شرکت سایپا شیشه ( سهامی عام ) جزء واحدهای زیرمجموعه شرکت سایپا ( سهامی عام ) میباشد .

ماموریت : شرکت سایپا شیشه تأمین شیشه های خودروهای کشور، خصوصاً گروه سایپا (بعنوان ذینفع اصلی) و حضور در سایر صنایع مرتبط با شیشه، توسعه بازارهای داخلی و بین المللی را مأموریت اصلی خود میداند و تلاش میکند تا با تکیه بر کارکنان و توجه به نیازهای آنان ، استفاده بهینه از تمامی ظرفیتها ، بهبود تکنولوژیهای موجود و ایجاد محیطی ایمن (جهت کارکنان و محیط زیست) محصولاتی منطبق با استانداردهای ملی و بین المللی و خواست مشتریان ، تولید نموده و در زمینه تدوین و بکارگیری دانش فنی صنعت شیشه و استانداردهای مرتبط پیشرو بوده و بتواند از طریق حفظ مزیت رقابتی خود جهت ذینفعان ارزش آفرینی نماید .

چشم انداز : توسعه و ارتقاء سطح جایگاه برند در کشور و تلاش در راستای ایجاد برند در بازارهای بین المللی و تولید در کلاس جهانی ( از دو منظر هزینه و کیفیت ) .

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

اموزش بورس