قهکمت – شرکت قند هکمتان

– در تاریخ 1337/11/21 شرکتی با نام شرکت سهامی کارخانه های تولیدی و صنعتی هکمتان تاسیس و تحت شماره 94 در اداره ثبت شرکتهای همدان به ثبت رسید. در سال 1351 بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام نوع شرکت به سهامی خاص و نام آن به قند هگمتان تغییر یافت.در سال 1373 بر اساس مصوبه مجمع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته است.

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 300 میلیون ریال بوده است. در سال 1392 سرمایه شرکت 100% از محل سود انباشته افزایش و به 60120 میلیون ریال رسیده است. در حال حاضر سرمایه شرکت از مبلغ 60,120 میلیون ریال به‌مبلغ 273,600 میلیون ریال افزایش یافته است.

– موضوع شرکت تاسیس کارخانه های تولیدی و صنعتی به ویژه کارخانه قند و تهیه مواد علوفه از تفاله و ملاس چغندر و متفرعات آن اقدام به هر گونه عملیات تجاری، کشاورزی، دامپروری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و یا شرکتهای دیگر، همچنین انجام فعالیتهای بازرگانی، صادرات و واردات، سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها ، ساخت و احداث صنایع و بطور کلی فعالیتهایی است که برای انجام اهداف مذکور مفید میباشد.

اهم فعالیت شرکت تولید شکر از چغندر قند، عملیات کارمزدی تصفیه شکر خام و دیگر فعالیتهای آن شامل فعالیتهای کشاورزی (انعقاد قراردادهای کشاورزی با پیمانکاران) می باشد.

به موجب پروانه بهره برداری اولیه شرکت ظرفیت کارخانه مصرف 1،500 تن چغندر در شبانه روز و تصفیه 100،000 تن شکر خام در سال بوده که در حال حاضر این مقدار به 3000 تن در 24 ساعت در زمان بهره برداری چغندرقند و تصفیه 550 تن شکر خام در شبانه روز ارتقاء یافته است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

اموزش بورس