قجام – شرکت فرآورده‌های غذایی و قند تربت‌جام

تولید شکر با ظرفیت 1500 تن، مصرف چغندر در 24 ساعت برای 100 روز کار تولیدی.
تولید ملاس و تفاله خشک

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

اموزش بورس