فاسمین – کالسیمین

شرکت کالسیمین (سهامی عام) در تاریخ 4 آذر 1343 تحت شماره 9573 در اداره ثبت شرکت‌های تهران بصورت شرکت سهامی خاص و با سرمایه 50 میلیون ریال به ثبت رسید، در تاریخ 30 شهریور 1370 مرکز اصلی شرکت از تهران به زنجان تغییر کرده و تحت شماره 1762 در اداره ثبت شرکت‌های زنجان به ثبت رسید.
نوع شخصیت حقوقی شرکت طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده 16 فروردین سال 76 از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت.

این شرکت در تاریخ 10 آذر 76 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و در 15 بهمن 1376 اولین معامله سهام شرکت در تابلو بورس اوراق بهادار انجام گرفت.

سال مالی کالسیمین، انتهای اسفندماه است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

اموزش بورس