ونیکی – سرمایه‌گذاری ملی ایران

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سما) بعنوان اولین شرکت سرمایه گذاری با هدف اصلی تجهیز پس اندازها و سرمایه های اندک و هدایت آنها به بخشها و واحدهای تولیدی به منظور ایجاد امکانات لازم در زمینه مشارکت عموم مردم در فعالیتهای تولیدی در هشتم آبان ماه سال 1354 با سرمایه ده میلیارد ریال تأسیس گردید.

در بیستم اسفند ماه 1354 نام شرکت در فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت. این شرکت طی سی و یك سال فعالیت مستمر در بازار سرمایه، نقش قابل عنایتی در رشد و توسعه این بازار و تقویت فعالیتهای اقتصادی ایفا کرده و همچنین سهم بسزایی در سهیم نمودن عامه مردم در واحدهای تولیدی داشته است.

هم اکنون سرمایه شرکت 7000 میلیارد ریال می باشد که این مبلغ به7 میلیارد سهم یک هزار ریالی تقسیم شده است. تعداد سهامداران این شرکت در حال حاضر 42,991 نفر می باشند که در سراسر کشور پراکنده اند.

 

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

اموزش بورس