وبهمن – شرکت سرمایه‌گذاری بهمن

شركت سرمایه گذاری بهمن(سهامی عام) در تاریخ 1381/6/21 با مجوز شماره آ.ت/1461 پذیره نویسی بانك مركزی بصورت شركت سهامی عام تاسیس و در تاریخ 1381/6/21 تحت شماره 192195 در اداره ثبت شركت ها و مالكیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. مركز اصلی شركت واقع در تهران، بزرگراه شهید لشگری ( جاده مخصوص کرج)، کیلومتر 13، پلاک 279، سایت شماره 2 گروه بهمن می باشد.

موضوع فعالیت:

مطابق ماده 3 اساسنامه، شركت سرمایه گذاری بهمن در راستای تحقق اهداف خود با استراتژی های مشخص می تواند به عملیات زیر مبادرت نماید:
– خرید و فروش سهام، اوراق مشاركت و غیره.
– تاسیس، تشكیل و مشاركت در سرمایه انواع شركت ها، موسسات، طرح ها، و پروژه ها.
– تامین سرمایه شركت ها از طریق پذیره نویسی و عرضه عمومی و خصوصی سهام و اوراق مشاركت به اشخاص حقیق و حقوقی معتبر داخلی و خارجی و همچنین ارائه خدمات و مشاوره در زمینه سرمایه گذاری ها و اداره امرو شركت ها.
– انتشار اوراق مشاركت و نیز استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانك ها، شركت های بیمه، موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی.
– اخذ نمایندگی از كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعبه در داخل و خارج از كشور و عقد قرارداد با كلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و شركت های دولتی.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

اموزش بورس