سبهان – سیمان بهبهان

شرکت سیمان بهبهان واقع در استان خوزستان در ده کیلومتری شمال شرق شهرستان بهبهان و در مسیر جاده دسترسی به سد مخزنی مارون قرار دارد.

شرکت سیمان بهبهان در راستای بهره مندی از مدلهای و ابزار نوین مدیریتی از سال 1386 اقدام به استفاده از مدل EFQM جهت ارزیابی شرکت نموده است . طی سه دوره خود ارزیابی و یک دوره ارزیابی خارجی ( توسط ارزیابان دبیر خانه جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی ) شرکت نسبت به شناسایی نقاط قوت ، نقاط قابل بهبود و پروژه های بهبود اقدام نموده است . در سال 90 از نتایج خود ارزیابی سال 1389 جهت برنامه ریزی استراتژیک شرکت استفاده نموده است . شرکت سیمان بهبهان در سالهای 89 ، 88 موفق به اخذ گواهی تعهد به تعالی از دبیر خانه جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی گردیده است .

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

اموزش بورس