قشکر – شرکت شکر شاهرود

تاریخچه و فعالیت شركت

شركت شكر ( سهامی عام ) در تاریخ 23/7/1337 تحت شماره 6306 در اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

فعالیت اصلی شركت طبق ماده 2 اساسنامه “ تصفیه شكرخام ، تهیه قند و شكر از چغندر و سایر تولیدات مربوط و هر نوع فعالیت تولیدی و صنعتی و كشاورزی مربوط به صنعت قند و شكر و مشاركت در سایر شركت‌هاست.

شركت در تاریخ 20/12/1375 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و نام آن از تاریخ 28/12/1375 در تابلوی بورس درج شده است، مركز اصلی شركت در تهـران و كارخانه آن در شهرستان شاهرود است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

اموزش بورس