شلرد – كود شيميايی اوره لردگان

مجتمع پتروشیمی لردگان واقع دراستان چهارمحال و بختیاری منطقه فلارد در فاصله (55) کیلو متری شهرستان لردگان درحال احداث می باشد.
شرکت پتروشیمی لردگان درسال 1387 تاسیس گردید و به دلیل دسترسی مناسب به منابع آب و گازی و نزدیکی به سه خط لوله گازکشور و همچنین دارا بودن زمین وموقعیت مناسب از نظر تسطیح و انجام کار زیربنایی از موقعیت مکانی مناسبی برخوردار می باشد.

محصول تولیدی این شرکت:

آمونیاک با ظرفیت تولید روزانه 2050 تن
اوره باظرفیت تولیدی روزانه 3250 تن

واحد آمونیاک: شرکت آمونیاک کازاله
واحد اوره: شرکت استامی کربن

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

اموزش بورس