وصنعت – سرمایه‌گذاری صنعت و معدن

شـــركت ســرمــایه‌گـذاری صنعت و مـــعدن ( سهامی عــام ) در تاریخ 2/7/1362 تحت نـــام «شركت لامپ البرز ـ سهامی خاص» در اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی تهران بـه ثبت رسیـــد ودرتاریــــخ 12/3/1375 نام شركت به ” شركت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام ) ” تغییر یافت .تقاضای پذیرش شركت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ 25/12/1376 مورد تأیید هیئت پذیرش قرار گرفت واز تاریخ 31/6/1377 اولین معامله بر روی سهام شركت انجام گردید .

بر اســـاس آخــرین تغییرات انجام شده در اساسنامه شركت درمجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام ،موضوع فعالیت شركت طبق ماده2 اساسنامه عبارت از:

« سرمایه گذاری و مشاركت در شركتها و مجتمعها و طرحها و واحدهای تولیدی وصنعتی بازرگانی ، خدماتی و نیز مبادرت به هرگونه عملیات مالی ، پولی و بازرگانی و نیز خرید وفروش كالا و سهام»می باشد.

با توجه به درصد مالكیت شركت سرمایه گذاری صنعت و معدن در شركتهای سرمایه پذیر، این شركت در 29 مورد از شركتهای زیرمجموعه دارای عضو هیات مدیره می باشد.

شركت سرمایه گذاری صنعت و معدن با در اختیار داشتن 49 عضو هیات مدیره در شركتهای زیرمجموعه ، بر 1.594 میلیارد ریال از سرمایه گذاری های خود كنترل مدیریتی دارد.

سهم كنترل مدیریتی ازكل سبد سهام شركتهای بورسی معادل 43 درصد و در سبد شركتهای غیربورسی معادل 64 درصد می باشد (49 درصد كل سرمایه گذاری ها).

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

اموزش بورس