• نشان گروه دارو – کارخانجات داروپخش
  فعال 3 years, 2 months قبل

  گروه اختصاصی نماد دارو در بورسینس: برای ارسال اخبار، تحلیل و مطالب مرتبط با نماد دارو، روی دکمه پیوستن به گروه کلیک نمایید. لینک صفحه نماد:
  http://www.tsetmc.com/loader.aspx?ParTree=151311&i=67988012428906654

  گروه عمومی / 4 members
 • نشان گروه دتولید - داروسازی تولید دارو
  فعال 3 years, 2 months قبل

  گروه اختصاصی نماد دتولید در بورسینس: برای ارسال اخبار، تحلیل و مطالب مرتبط با نماد دتولید، روی دکمه پیوستن به گروه کلیک نمایید. لینک صفحه نماد:
  http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=18093681647131179

  گروه عمومی / 5 members
 • نشان گروه دالبر - البرزدارو
  فعال 3 years, 2 months قبل

  گروه اختصاصی نماد دالبر در بورسینس: برای ارسال اخبار، تحلیل و مطالب مرتبط با نماد دالبر، روی دکمه پیوستن به گروه کلیک نمایید. لینک صفحه نماد:
  http://www.tsetmc.com/loader.aspx?ParTree=151311&i=60451823714332895

  آموزش بورس

  ​​آموزش کاربردی کسب درآمد از بورس

  ​در این ​9 فایل صوتی، استاد ثقفی به ​این سوالات پاسخ می‌دهد


  • ماهانه در بورس چقدر می‌توان سود کرد؟
  • ​آیا می‌توان در ۵۰ روز سرمایه‌ام را ۳ برابر کنم؟
  • نحوه سود کردن در بورس چگونه است؟
  • برای شروع در بورس چقدر ​سرمایه لازم است؟

  ​قیمت بسته: 145,000 تومان


  ​این آموزش را اکنون بطور رایگان دریافت کنید!

  آیا می‌توان در ۵۰ روز سرمایه‌ام را ۳ برابر کنم؟
  ماهانه در بورس چقدر می‌توان سود کرد؟
  نحوه سود کردن در بورس چگونه است؟
  envelope-o
  user
  گروه عمومی / 4 members
 • نشان گروه خانه شهر بورس ایران
  فعال 3 years, 2 months قبل

  ارائه سیگنال های رایگان، تحلیل تکنیکال برتر و خبرهای ناب از بازار بورس

  گروه عمومی / 104 members
 • نشان گروه سمگا - سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی
  فعال 3 years, 2 months قبل

  گروه اختصاصی نماد سمگا در بورسینس: برای ارسال اخبار، تحلیل و مطالب مرتبط با نماد سمگا، روی دکمه پیوستن به گروه کلیک نمایید. لینک صفحه نماد:
  http://www.tsetmc.com/loader.aspx?ParTree=151311&i=46741025610365786

  گروه عمومی / 14 members
 • نشان گروه قاسم - شرکت قاسم ایران
  فعال 3 years, 2 months قبل

  گروه اختصاصی نماد قاسم در بورسینس: برای ارسال اخبار، تحلیل و مطالب مرتبط با نماد قاسم، روی دکمه پیوستن به گروه کلیک نمایید.

  گروه عمومی / 44 members
 • نشان گروه دفارا - داروسازی فارابی
  فعال 3 years, 2 months قبل

  گروه اختصاصی نماد دفارا در بورسینس: برای ارسال اخبار، تحلیل و مطالب مرتبط با نماد دفارا، روی دکمه پیوستن به گروه کلیک نمایید. لینک صفحه نماد:
  http://www.tsetmc.com/loader.aspx?ParTree=151311&i=56550776668133562

  گروه عمومی / 5 members
 • نشان گروه گروه اعضای ویژه بورسینس
  فعال 3 years, 3 months قبل

  مکانی برای پاسخگویی به سوالات، تحلیل و تبادل نظر و گفتگوی اعضای ویژه. عضویت در این گروه فعلا مقدور نیست!

  گروه خصوصی / 66 members
 • نشان گروه دلقما - دارویی لقمان
  فعال 3 years, 3 months قبل

  گروه اختصاصی نماد دلقما در بورسینس: برای ارسال اخبار، تحلیل و مطالب مرتبط با نماد دلقما، روی دکمه پیوستن به گروه کلیک نمایید. لینک صفحه نماد:
  http://www.tsetmc.com/loader.aspx?ParTree=151311&i=29247915161590165

  گروه عمومی / 2 members
 • نشان گروه دعبید - لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
  فعال 3 years, 3 months قبل

  گروه اختصاصی نماد دعبید در بورسینس: برای ارسال اخبار، تحلیل و مطالب مرتبط با نماد دعبید، روی دکمه پیوستن به گروه کلیک نمایید. لینک صفحه نماد:
  http://www.tsetmc.com/loader.aspx?ParTree=151311&i=49054891736433700

  گروه عمومی / 3 members
 • نشان گروه داسوه - داروسازی اسوه
  فعال 3 years, 3 months قبل

  گروه اختصاصی نماد داسوه در بورسینس: برای ارسال اخبار، تحلیل و مطالب مرتبط با نماد داسوه، روی دکمه پیوستن به گروه کلیک نمایید. لینک صفحه نماد:
  http://www.tsetmc.com/loader.aspx?ParTree=151311&i=12387472624849835

  گروه عمومی / 3 members
 • نشان گروه دجابر - داروسازی جابرابن‌حیان
  فعال 3 years, 3 months قبل

  گروه اختصاصی نماد دجابر در بورسینس: برای ارسال اخبار، تحلیل و مطالب مرتبط با نماد دجابر، روی دکمه پیوستن به گروه کلیک نمایید. لینک صفحه نماد:
  http://www.tsetmc.com/loader.aspx?ParTree=151311&i=33406621820337161

  گروه عمومی / 4 members
 • نشان گروه سبحان‌دارو
  فعال 3 years, 3 months قبل

  گروه اختصاصی نماد سبحان در بورسینس: برای ارسال اخبار، تحلیل و مطالب مرتبط با نماد سبحان، روی دکمه پیوستن به گروه کلیک نمایید. لینک صفحه نماد:
  http://www.tsetmc.com/loader.aspx?ParTree=151311&i=11091856606007867

  گروه عمومی / 4 members
 • نشان گروه دروز - داروسازی روزدارو
  فعال 3 years, 3 months قبل

  گروه اختصاصی نماد دروز در بورسینس: برای ارسال اخبار، تحلیل و مطالب مرتبط با نماد دروز، روی دکمه پیوستن به گروه کلیک نمایید. لینک صفحه نماد:
  http://www.tsetmc.com/loader.aspx?ParTree=151311&i=40262275031537922

  گروه عمومی / 3 members
 • نشان گروه دسینا - داروسازی سینا
  فعال 3 years, 3 months قبل

  گروه اختصاصی نماد دسینا در بورسینس: برای ارسال اخبار، تحلیل و مطالب مرتبط با نماد دسینا، روی دکمه پیوستن به گروه کلیک نمایید. لینک صفحه نماد:
  http://www.tsetmc.com/loader.aspx?ParTree=151311&i=11432067920374603

  گروه عمومی / 3 members
 • نشان گروه دشیمی - شیمی داروئی داروپخش
  فعال 3 years, 3 months قبل

  گروه اختصاصی نماد دشیمیدر بورسینس: برای ارسال اخبار، تحلیل و مطالب مرتبط با نماد دشیمی، روی دکمه پیوستن به گروه کلیک نمایید. لینک صفحه نماد:
  http://www.tsetmc.com/loader.aspx?ParTree=151311&i=33603212156438463

  گروه عمومی / 3 members
 • نشان گروه درازک – دارویی رازک
  فعال 3 years, 3 months قبل

  گروه اختصاصی نماد درازک در بورسینس: برای ارسال اخبار، تحلیل و مطالب مرتبط با نماد درازک، روی دکمه پیوستن به گروه کلیک نمایید. لینک صفحه نماد:
  http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=22255783119783047

  گروه عمومی / 3 members
 • نشان گروه دامین - داروسازی امین
  فعال 3 years, 3 months قبل

  گروه اختصاصی نماد دامین در بورسینس: برای ارسال اخبار، تحلیل و مطالب مرتبط با نماد دامین، روی دکمه پیوستن به گروه کلیک نمایید. لینک صفحه نماد:
  http://www.tsetmc.com/loader.aspx?ParTree=151311&i=50100062518826135

  گروه عمومی / 3 members
 • نشان گروه دابور - داروسازی ابوریحان
  فعال 3 years, 3 months قبل

  گروه اختصاصی نماد دابور در بورسینس: برای ارسال اخبار، تحلیل و مطالب مرتبط با نماد دابور، روی دکمه پیوستن به گروه کلیک نمایید. لینک صفحه نماد:
  http://www.tsetmc.com/loader.aspx?ParTree=151311&i=61332057061846617

  گروه عمومی / 3 members
 • نشان گروه پخش البرز (شرکت دارویی)
  فعال 3 years, 3 months قبل

  گروه اختصاصی نماد پخش در بورسینس: برای ارسال اخبار، تحلیل و مطالب مرتبط با نماد پخش، روی دکمه پیوستن به گروه کلیک نمایید.

  گروه عمومی / 3 members