بررسی آخرین وضعیت “ثاخت” در گفتگو با مدیرعامل این شرکت

نکته مهمی که باعث شده است تا برخی از شرکت های ساختمانی در میان رقبای خود متمایز شوند، توجه به روش های جدید بازاریابی و فروش است. بحث فروش واحدهای…
بیشتر بخوانید