سرمایه‌گذاری در سال جدید / در سال 95 کجا سرمایه‌گذاری کنیم؟

امروز قصد داریم نگاهی بیندازیم به شرایط سال 95 و 96 و شرایط سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف ایران برای هرشخصی در هر بازاری که سرمایه‌گذاری می‌کنه، نیاز داره مولفه‌هایی که…
بیشتر بخوانید