عملکرد 9 ماهه کارخانجات نساجی بروجرد “نبروج”

به گزارش بورسینس به نقل از کدال، شرکت کارخانجات نساجی بروجرد “نبروج” پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 براساس دوره 9 ماهه (حسابرسی نشده 1394/09/30) را…
بیشتر بخوانید