وارن بافت : لازم نیست که باهوش‌تر از دیگران باشیم…

وارن بافت : لازم نیست که باهوش‌تر از دیگران باشیم…

لازم نیست که باهوش‌تر از دیگران باشیم، کافیست از سایرین انضباط و مداومت بیشتری داشته باشیم. We don’t have to be smarter than the rest. We have to be more disciplined than the rest. Warren…

7 نکته از وارن بافت (معنای واقعی موفقیت)

7 نکته از وارن بافت (معنای واقعی موفقیت)

این هفت راز را از وارن بافت بدانید و با طرز فکر یک ميلياردر خود ساخته بیشتر آشنا شوید. 1. تمایل به متفاوت بودن داشته باشید وارن بافت اعتقاد دارد نباید تصمیمات‌تان را برپایه اعمال…