ریسک سیاسی و تاثیر آن بر بازار بورس

منظور از ریسک سیاسی، ریسکی است که به دلیل تغییرات بدنه دولت یک کشور به وقوع می‌پیوندد. به این ترتیب، سرمایه‌گذاران ابزارهای مالی مانند صندوق‌های بدهی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، سهام…
بیشتر بخوانید