الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال اصول و قواعد مخصوص به خودش را دارد که یکی از آن‌ها الگوهای قیمتی است. الگوهای قیمتی برای افراد ناآشنا به تفسیر الگوها عجیب‌و‌غریب به نظر می‌رسد؛ اما تمامی تریدرهای بازار ارز به‌خوبی…