وصول مطالبات سوخت شده یا غیر قابل وصول (Bad debt recovery)

دسته‌‌بندی: مالی و اقتصاد

وصول مطالبات سوخت شده یا غیر قابل وصول Bad debt recovery طلب دریافت شده حاصل از تسهیلات یا خط اعتباری که امکان وصول آن در گذشته نبود.

از آنجایی که در زمان غیر قابل وصول دانستن مطالبات آنها به عنوان هزینه قلمداد می‌شوند و بانک متضرر می‌گردد، وصول مطالبات سوخت شده بعنوان درآمد قلمداد می‌گردند.

در حسابداری وصول مطالبات سوخت شده ذخیره مطالبات سوخت شده را طلبکار کرده و از حساب‌های دریافتی می‌کاهد.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.اصطلاحات دیگر را ببینید...

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

اموزش بورس