عقد مشارکت مدنی

دسته‌‌بندی: مالی و اقتصاد

عقد مشارکت مدنی عبارتست از درآميختن سهم‏ الشرکه نقدی و يا غيرنقدی شريک با سهم‏ الشرکه نقدی و يا غيرنقدی بانک به نحو مشاع برای انجام کاری معيّن در زمينه فعاليت‌های توليدی‏، بازرگانی و خدماتی به مدت محدود به قصد انتفاع بر حسب قرارداد.

اشخاصی که بخواهند برای تأسيس يا توسعه فعاليت‌های توليدی‏، بازرگانی و يا خدماتی خود و يا ادامه اين گونه فعاليت‌ها با بانک مشارکت مدنی کنند بايستی علاوه بر اطلاعات هويتی اطلاعاتی چون‏، موضوع مشارکت‏، ميزان سرمايه مورد نياز، حداکثر مدت مشارکت‏، پيش‏بينی خريد، هزينه و فروش‏، سهم سود پيشنهادی متقاضی‏، وثيقه‏ای که برای ضمانت حسن اجرای کار به بانک می‏سپارد، را در اختيار بانک بگذارد.

بانک با بررسی اطلاعات و تعيين ميزان کل سرمايه مورد نياز مشارکت مدنی‏، سهم بانک و شريک‏، نسبت سود شريک و بانک‏، با رعايت کليه ضوابطی که در اين امر برای بانک‌ها معيّن شده است در صورت وجود توجيه کافی اقتصادی با آوردن شرايطی در ضمن قرارداد يا بدون شرط با درخواست مشتری، موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد می‏نمايد.

در قرارداد شرکت می‏‌توان شرايطی را در ضمن قرارداد مطرح کرد، بانک می‏تواند با آوردن شرطی‏، حق نظارت بر کيفيت جذب سرمايه و برگشت آن در طول قرارداد را برای بانک محفوظ بدارد.

در پايان هر سال مالی و يا در پايان قرارداد سود حاصل از شرکت به تناسب سرمايه بين بانک و شريک تقسيم می‏‌شود.

مشارکت مدنی بانکداری همان قرارداد شرکت است که در متون فقهی از آن به شرکت اموال يا شرکه‌العنان تعبير می‌‏شود

حضرت امام خمينی(ره) در تعريف آن می‏فرمايد: شرکت‏، قراردادی است که بين دو نفر يا بيشتر منعقد می‌‏شود تا با مالی که بين آنان مشترک است، معامله [فعاليت اقتصادی‏] کنند.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.اصطلاحات دیگر را ببینید...

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

نام شرکتویژگی‌هاامتیاز
کارگزاری آگاه
  • ارائه خدمات متمایز در قالب باشگاه مشتریان
  • سامانه معاملاتی اختصاصی و کاربرپسند
  • امکان دریافت اعتبار معاملاتی
  • امکان دریافت وام قرض‌الحسنه برای معاملات
  • امکان ثبت‌نام آنلاین برای کد بورسی
ثبت نام در بورس