نماد زیر مجموعه اصلی “فاذر” در فرابورس درج شد

زیرمجموعه اصلی شرکت معروف آذرآب (فاذر) با حداقل اطلاعات در فرابورس درج نماد شد اما بررسی موارد اعلامی مدیرعامل سابق”فاذر” می تواند تا حدی به شناخت گوشه ای از آخرین…
بیشتر بخوانید