آموزش پرایس اکشن لنس بگز + PDF فارسی

آموزش پرایس اکشن لنس بگز + PDF فارسی

در این مقاله با روش معاملاتی پرایس اکشن لنس بگز (Lance Beggs) و منابع مطالعاتی آن آشنا می‌شوید. شرح مختصری از پرایس اکشن آنالیز بازار بر اساس عملکرد نمودارهای قیمتی یا پرایس اکشن (Price Action)…