بورس انرژی (دسته بندی)

این برای انتشار اخبار شرکت‌های بورسی است که در زمینه محصولات پتروشیمی و شیمیایی فعال هستند. همراه سایر اطلاعات و اخبار مرتبط با صنعت پتروشیمی و شیمیایی