الیشر اسمانوف: در سرمایه‌گذاری اول از همه من از غریزه‌ام پیروی می‌کنم

در سرمایه‌گذاری اول از همه من از غریزه‌ام پیروی می‌کنم، تجربیاتی که طی سالیان بدست آوردم و احساسی که می‌گوید چه زمانی، وقت خرید سهام است، همان چیزی است که…
بیشتر بخوانید