برایان تریسی: عالی بودن یک مقصد نیست بلکه یک سفر ادامه‌دار است که هیچ‌وقت پایان نمی‌یابد

عالی بودن یک مقصد نیست بلکه یک سفر ادامه‌دار است که هیچ‌وقت پایان نمی‌یابد. برایان تریسی   Brian Tracy ” Excellence/Perfection is not a destination; it is a continuous journey…
بیشتر بخوانید