درس چهارم ثروتمند شدن: راه‌های بیشتری برای رشد سبد تخم‌مرغ‌ها بیابید

در میان درس‌های ثروتمند شدن، این درس در رابطه با سرعت تجمع ثروت بیشترین کارکرد و کارایی را دارد. برای تعریف این درس در یک جمله می‌توان گفت: راه‌هایی اضافی…
بیشتر بخوانید

درس سوم ثروتمند شدن: سبد تخم‌مرغ‌ داشته باشید

این سومین مطلب از سری درس‌های ثروتمندشدن است. در دومین درس ثروتمندشدن، گفتیم که باید مسئولیت پول‌تان را برعهده بگیرید و بتوانید سرمایه‌تان را به خوبی مدیریت کنید. کنترل پول…
بیشتر بخوانید