پلتفرم Jur: سیستم حل اختلاف سریع، آسان و تقریبا رایگان

پلتفرم Jur: سیستم حل اختلاف سریع، آسان و تقریبا رایگان

سلامت اقتصادی یک جامعه به میزان کارآمدی بخش حقوقی و اداری آن بستگی دارد. سیستم قضایی و حقوقی فعلی برای افراد عادی، حرفه‌ای‌ها و شرکت‌ها کارآمد نیست. اگر یک اختلاف پیش بیاید، طرفین باید هزینه‌های…