تفاوت دارایی ثابت با دارایی جاری چیست؟

تفاوت دارایی ثابت با دارایی جاری چیست؟

در این بخش از آموزش‌های حسابداری در بورسینس، قصد داریم دارایی ثابت (Fixed Asset) را در مقابل دارایی جاری (Current Asset) بررسی کنیم و تفاوت‌هایشان را شرح دهیم. صورت مالی یک شرکت به طور کلی…

دارایی‌های جاری و غیر جاری چه تفاوتی با هم دارند؟

دارایی‌های جاری و غیر جاری چه تفاوتی با هم دارند؟

دارایی‌های جاری و غیر جاری یکی از بهترین فاکتورهای ارزیابی وضعیت مالی شرکت‌‌ها و میزان سوددهی آن‌ها محسوب می‌شوند. دارایی به اموال یا منابع اقتصادی یک شرکت گفته می‌شود که می‌تواند منابع اقتصادی، تسلط مالکانه…