دلیل تأییدنشدن تراکنش بیت‌کوین چیست؟

دلیل تأییدنشدن تراکنش بیت‌کوین چیست؟

یکی از مسائلی که اغلب باعث نگرانی کاربران شبکه بیت‌کوین می‌شود، تأییدنشدن تراکنش‌ها در این شبکه است. بنابراین، اگر با برخی دلایل تأییدنشدن تراکنش بیت‌کوین آشنا شویم، راحت‌تر می‌توانیم وضعیت یک تراکنش تأییدنشده را مدیریت…