مصاحبه با کامیار فراهانی مترجم کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

مصاحبه با کامیار فراهانی مترجم کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

تازه واردان بازار سرمایه، هنگامی که می خواهند راه آموزش را در پیش گیرند و تحلیل تکنیکال را مبنای خود قرار دهند، اولین کتابی که به آن ها معرفی می شود، تحلیل تکنیکال جان مورفی…

معرفی کتاب تحلیل تکنیکی نوین – محمد مساح
|

معرفی کتاب تحلیل تکنیکی نوین – محمد مساح

در کتاب تحلیل تکنیکی نوین که با شعار «نگرشی نوین به تحلیل نمودارهای قیمت در بازارهای مالی» اولین بار در سال 91 به چاپ رسیده است، شما مفاهیم تحلیل تکنیکال را با مثال‌هایی واقعی فرا…