صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (دسته بندی)

اخبار و راهنمای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

صندوق بخشی

صندوق سرمایه گذاری بخشی چیست؟

صندوق بخشی نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است که به طور ویژه در یک بخش یا صنعت سرمایه گذاری می‌کند. ‌متنوع سازی سبد یکی از مهمترین ویژگی‌های صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک است؛ اما امروزه در

بیشتر بخوانید »
صندوق سهام

صندوق سرمایه گذاری در سهام چیست + بازدهی در 1402

صندوق سهام یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر مورد استفاده قرار می‌گیرد. صندوق سهامی می‌تواند انتخاب خوبی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت باشد و بازدهی خوبی را نصیب سرمایه‌گذاران کند. در

بیشتر بخوانید »