سواد مالی (دسته بندی)

ثروتمندان، افکار و رفتار منحصر به فرد خودشان را دارند. در این قسمت می‌توانید مقالاتی برای افزایش هوش مالی، راه‌های رسیدن به ثروت و ثروتمندشدن مطالعه کنید.

ریسک سیاسی

ریسک سیاسی و تاثیر آن بر بازار بورس

منظور از ریسک سیاسی، ریسکی است که به دلیل تغییرات بدنه دولت یک کشور به وقوع می‌پیوندد. به این ترتیب، سرمایه‌گذاران ابزارهای مالی مانند صندوق‌های بدهی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، سهام و… را در معرض ریسک

بیشتر بخوانید »